Nieuwste boek van Hans Alblas is uit met als titel: ‘Eromheen draaien’

Hans Alblas.
Hans Alblas.
Foto: Grietje-Akke de Haas

“Je kunt niet dieper vallen dan in de armen van God. Die zijn altijd nog dieper dan het diepste gat waarin je kan vallen.” Deze uitspraak is van Hans Alblas (46) uit Ermelo. Eigenlijk hadden deze woorden dikgedrukt op de omslag van zijn nieuwste boek ‘Eromheen draaien’ moeten staan. Want het is de essentie van alle boodschappen waarmee Hans mensen wil helpen om Christus in het centrum van hun leven te plaatsen.

Bovenstaande uitspraak raakt je, of niet? Want de woorden bemoedigen en moedigen je aan vol te houden, “Hij is erbij”, gelooft Hans oprecht.

Door Grietje-Akke de Haas.

Hans Alblas (MA, Theologie) is getrouwd, vader van een dochter en woont in Ermelo. Onder de naam Omnicus is hij werkzaam in onderwijs, prediking en geestelijke begeleiding. Dat houdt onder andere in dat Hans wekelijks overdenkingen verzorgt op Groot Nieuws Radio, lesgeeft aan de Evangelische Toerusting School en projectleider en docent is van het onderwijstraject Gods Koninkrijk en de Heilige Geest. Eerder verscheen van dezelfde auteur een Bijbelstudieboek over de Kolossenzenbrief: ‘Christus alleen’.

Minder vluchtig
Het boek ‘Eromheen draaien’ is de papieren neerslag vertelt Alblas, van 88 radio-overdenkingen voor Groot Nieuws Radio Sinds 2018 verzorgt Hans elke donderdagmorgen 2 korte overdenkingen van elk 4 minuten. “Ik ben bijbelleraar en focus me op de tekst. Waarbij ik de link leg naar het dagelijkse leven, ofwel het hier en nu.” Hans ervaart het als zijn missie om mensen te helpen om Christus in het centrum van hun leven te plaatsen. Dit op zo veel mogelijk manieren die bij hem passen. “De keuze voor een boek is omdat dit minder vluchtig is; je moet er even voor gaan zitten.”

‘Wat doe je er dan mee?
Elk hoofdstuk in het boek bevat één overdenking naar aanleiding van een Bijbelgedeelte of -vers. Meerdere overdenkingen vormen een serie rondom een thema. Van de 10 thema’s is ‘volhouden’ er bijvoorbeeld één, net als ‘liefhebben’, ‘goeddoen’, ‘liefhebben’, ‘lijden’ en ‘strijden’. Hans vat de kern van de thema’s samen: “Als je Jezus wilt volgen, waar loop je dan tegenaan?” De overdenkingen meent Hans, dagen uit en verrassen, maar kunnen ook pijn doen. Verwijzend naar de kern voegt Hans eraan toe: “Als Jezus het zo zegt, wat doe je er dan mee?”

Verleidelijk
In feite zegt Hans, zijn de boodschappen de weerslag van zijn eigen proces. De overdenkingen zijn namelijk geschreven op basis van studies en preken uit eerdere jaren. “De preken ontstaan door mijn eigen geraakt zijn. In die zin ben ik zelf door al die boodschappen heengegaan.” Soms is het verleidelijk weet Hans, om in de Bijbel louter de bemoedigende teksten te lezen. In de Bijbel staan immers genoeg voorbeelden van verhalen over een God die we liever negeren.

Positief nieuws
Als voorbeeld noemt Hans Nahum 1 vers 2 (uit de Nieuwe Bijbelvertaling): ‘De Heer is een wrekende God, hij duldt niemand naast zich. De Heer is een woedende wreker, de Heer wreekt zich op zijn tegenstanders, hij richt zijn toorn op zijn vijanden’. Het eerste gevoel erkent Hans, is of in dit vers het wel de God is die je kent en wilt kennen. “Als je de hele tekst echter goed bestudeert is het eigenlijk heel positief nieuws. Wanneer mensen excessief geweld gebruiken komen ze er niet mee weg. Wat aangeeft hoe actueel het woord van God eigenlijk is.”

De waarom-vraag’
Gezien de hoeveelheid aan ellende in de wereld vragen veel mensen zich vaak af: ‘Waarom laat God dit toe, waarom doet Hij er niets aan?’. Op deze ‘waarom-vraag’ komt nooit een antwoord volgens Hans. “Ik denk dat het beter is om te kijken hoe het voor jou is, hoe ga je ermee om en hoe ga je ermee verder. Je kunt wel cynisch en bitter worden, maar dat helpt niet. Focus je liever op geloof, hoop en liefde, woorden afkomstig uit de Bijbel.”

Psalm 139
Psalm 139 ,een door veel christenen geliefd lied, overdenkt Hans ook in het boek ‘Eromheen draaien’. “De rode draad van deze Psalm is dat God ons door en door kent, beter dan we onszelf kennen.” Een God die alles ziet en weet wat ik denk en doe?” Dat kan je als beangstigend ervaren. Maar als je gelooft dat God een vader wil zijn die liefdevol is en voor je zorgt, is dat heel fijn.”

‘Ken je de pijn van het niet gekend zijn? Heb je weet van gevoelens van eenzaamheid, verlating en afwijzing/? Weet dan dat God je kent. Tot in het diepst van je wezen kent Hij je. Mag Hij je omringen, van achter en van voren? Mag Hij je ontmoeten waar je bent, vandaag te midden van je gebrokenheid en lijden? Open je hart voor Hem en ontvang zijn liefde, die je innerlijke wonden verbindt en je ziel geneest.’
Hans Alblas, pagina 45

Korte inhoud ‘Eromheen draaien’
Misschien schrikt de titel van dit boek je wel af omdat je ‘ergens omheen draaien’ koppelt aan laf of oneerlijk zijn. Om de hete brei heen draaien is echter niet bepaald de bedoeling van de auteur. Hans Alblas spreekt graag rechtstreeks vanuit zijn hart en schuwt de radicaliteit van de Bijbelse boodschap niet. Toch meent hij dat we in zekere zin niet anders kunnen dan om de kern van het geloof heen draaien. Als we ons aan Christus meten, blijven we als zijn leerlingen immers altijd beginnelingen. Zonder vaag of vrijblijvend te willen worden, maakt Hans in dit boek dus enkele omtrekkende bewegingen. In tien thema’s behandelt hij tal van onderwerpen, aan de hand van veel verschillende Bijbelteksten. Wat de achtentachtig overdenkingen met elkaar verbindt is dat ze je allemaal willen helpen om Christus in het centrum van je leven te plaatsen. Uit dit boek kun je uitstekend elke dag een hoofdstukje lezen, in je stille tijd of aan tafel bijvoorbeeld, in de volgorde die je zelf bepaalt.

Bestellen
Het boek Eromheen draaien is te bestellen via omnicus.nl/winkel, en bij de (christelijke) boekwinkels in Ermelo en omstreken.

Gegevens
Titel: Eromheen draaien
Ondertitel: De kern van het volgen van Jezus in tien thema’s
Auteur: Hans Alblas
Uitgever: Omnicus
Datum uitgave: September 2020
Aantal pagina’s: 213
ISBN: 978-90-829680-1-9
Prijs: 17,99 euro

Aanmelden nieuwsbrief
Cookieinstellingen