Bouw nieuwe woonlocatie voor ouderen in Ermelo, de Telgterpoort, kan in 2015 starten.

De omgevingsvergunning voor de nieuwbouw is twee weken geleden ingediend bij de gemeente Ermelo. Als alles meezit wordt deze na de gestelde termijn van 26 weken eind dit jaar afgegeven. 

Wouter de Vries van H&P Vastgoed B.V. , de initiatiefnemer van het project op de hoek Telgterweg/Meerkoetstraat in wijk West, verwacht weinig problemen. De ontwikkeling van de Telgterpoort is immers in nauwe samenwerking met de gemeente Ermelo ‘in de steigers gezet’. Ook is  de gemeenteraad vol lof over het project en gaf er groen licht aan. “Omwonenden of andere belanghebbenden zouden nog protest kunnen aantekenen, maar dat verwacht ik eerlijk gezegd niet.”
Nu ook de definitieve beelden van de Telgterpoort bekend zijn ( zie fotoreeks), roemt De Vries de meerwaarde van het gebouw  voor de omgeving vanwege de uitstraling.  “Er komt gewoon een ontzettend mooi gebouw te staan.” Het Veluws Ontwerpburo uit Ermelo tekende voor het ontwerp van het pand en beoogd bouwer is Slingerland Bouw uit Nijkerk. Maar ook sociaal maatschappelijk wordt de Telgterpoort van grote waarde voor de gemeente Ermelo en wijk West, nu de reguliere bejaardentehuizen worden ‘ontmanteld’ en een woonzorgcentrum op de plaats van wijkcentrum de Leemkuul zo goed als zeker van de baan is. 
Zorg dicht bij senioren brengen
In de Telgterpoort worden namelijk 23 levensloopbestendige appartementen gerealiseerd met een zorg- en/of maatschappelijke invulling op de begane grond. De appartementen liggen rondom een binnentuin. De Vries legt uit: “Eigenlijk kun je spreken van een nieuw soort van bejaardenhuis. Er is namelijk de extra mogelijkheid van zorg en dienstverlening dichtbij zodat actieve senioren naarmate ze ouder worden en minder kunnen, hier een beroep op kunnen doen.” Zo wordt er een mantelzorg-organisatie in het leven geroepen met iemand in vaste dienst waar men mantelzorg kan inkopen. Ook is De Vries in gesprek met thuiszorgorganisatie Vérian voor het afnemen van zorgruimte in de Telgterpoort. Wat past in het concept om de zorg dicht bij senioren in de buurt te brengen. Daarnaast is het ook de bedoeling dat er op de begane grond zorg wordt geboden door een huisarts tot een fysiotherapeut.  
Informatiebijeenkomst in september
De Vries is ervan overtuigd dat senioren op een prettige en veilige manier zelfstandig kunnen wonen in de Telgterpoort. “Neem bijvoorbeeld de inrichting van de binnentuin, open en toch geeft het een heel beschermd gevoel.” De Vries hoopt zo snel mogelijk met de bouw te kunnen starten. Dat betekent ook elders onderdak vinden voor Garage Hordijk die op de locatie is gevestigd waar de Telgterpoort gaat verrijzen. “We willen dit netjes oplossen en denken mee in mogelijke locaties waar de garage zich kan vestigen.”
In september belegt H&P Vastgoed B.V in samenwerking met het Veluws Ontwerpburo een informatiebijeenkomst over de Telgterpoort voor geïnteresseerden en belanghebbenden. De bijeenkomst vindt plaats in Proeverij De Ontmoeting aan de Stationsstraat 133. De datum en het tijdstip worden nog bekendgemaakt. Mensen die bij eerdere bijeenkomsten waren zijn schriftelijk op de hoogte gebracht.
X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden