De Witte Herbergh wordt hotel/pension

Foto:

Vandaag is een initiatief gepresenteerd voor de zuidrand van ’t Weitje.

Het gaat om het gebied van De Witte Herbergh tot en met het pand op de hoek van de Pastorieweg.
Dit gedeelte naast ’t Weitje is in de loop der jaren sterk in kwaliteit achteruit gegaan. Voor de nieuwe invulling is als uitgangspunt genomen het herstellen en behouden van de kwaliteit en zo ook bij te dragen aan de belevingswaarde van ’t Weitje. Daarnaast sluiten de plannen aan bij de ontwikkelingen aan de andere zijden van ’t Weitje.
’t Weitje verbreden en een kerkepad
’t Weitje wordt aan de zuidkant verbreed. Door de verbreding krijgt ’t Weitje weer de oorspronkelijke vorm en komt de muziektent weer in het midden te staan. De monumentale bomen aan de Putterweg worden betrokken in de nieuwe stedenbouwkundige structuur. Vanaf de molen wordt een ‘historische’ route gemaakt, die langs een kerkepad richting de Oude Kerk loopt. 
Nieuwe gebouwen, onder andere voor hotel
Langs de zuidrand komen nieuwe gebouwen, in lijn aansluitend bij de bebouwing van de Putterweg en de Pastorieweg. Belangrijk element is de herbouw van de Witte Herbergh; dat houdt de bestemming horeca. Er is een nieuw pand gepland op de hoek van de Pastorieweg, voor een kleinschalig hotel/pension. Ertussen komt een gebouw dat gedeeltelijk voor hotel en gedeeltelijk voor horeca bestemd is. Het totale aantal hotelkamers wordt in de plannen ingeschat op tien tot vijftien kamers. Parkeren kan in een garage onder de gebouwen, zodat er geen geparkeerde auto’s in het zicht zullen staan. De open ruimte tussen de gebouwen wordt ingevuld met groen. 
Ontwerp en vervolg plannen
Het Veluws Ontwerpburo uit Ermelo heeft in opdracht van de eigenaar van de grond en panden, Van den Brink Onroerend Goed, de nieuwe invulling ontworpen. Het plan is aan de gemeente voorgelegd. De gemeente heeft dit getoetst aan haar randvoorwaarden. Het plan dat nu voorligt biedt voldoende vertrouwen om het, in overleg met de gemeente en in samenspraak met belanghebbenden, verder uit te gaan werken. 
Inspraak
De omwonenden zijn uitgenodigd om binnenkort de plannen te bekijken en hun reactie te geven. Op 13 februari wordt daarvoor van 16:00 tot 20:00 uur een inloopbijeenkomst gehouden in De Dorpskamer, aan de Stationsstraat 5 te Ermelo. De gemeente is dan ook aanwezig om een toelichting te geven op de gemeentelijke randvoorwaarden en de verdere procedure.
Volgende stap is het uitwerken van het pan tot een voorlopig en definitief ontwerp, waarover omwonenden opnieuw geïnformeerd zullen worden. Als het bouwplan gereed is en de gemeente akkoord zal de procedure voor het verlenen van een omgevingsvergunning worden opgestart.
X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden