Deel 1 ‘Komt EFC’58 Ermelo dan nooit hogerop?’: Ermelose sportartikelen uit de oude doos

De heer Smit, voormalige voorzitter van EFC'58.
Foto: Gescande foto: Fotostudio Merjenburgh

In de 29e aflevering van de ‘Ermelose sportartikelen uit de oude doos’ een interview in 2 delen met de dhr. de Smit van donderdag 6 augustus 1992. Vandaag deel 1. De toen 59-jarige De Smit sprak over een eventuele verhuizing van DVS’33 naar sportpark ‘De Zanderij’, de samenwerking van de Ermelose voetbalclubs en spelers die van vereniging wisselen.

Door Bram Burggraaff.

Jaren daarvoor, toen EFC nog op het terrein aan de Paul Krugerweg speelde, was de heer de Smit een tijdje secretaris van de club. Daarna hield hij het alleen bij voetballen: “Als je daarmee ophoudt, kom je nog maar af en toe bij de vereniging. Toen een aantal jaren geleden enkele bestuursleden stopten, zocht een commissie van ‘wijze mannen’ nieuwe bestuursleden. Ik ben toen aangezocht om voorzitter te worden en die functie wilde ik voorlopig wel op mij nemen.’’ Zo raakte De Smit weer meer betrokken bij EFC’58, terwijl hij al 22 jaar lid was.

Karakter
Van de periode voor 1970, toen dhr. de Smit nog geen lid was van EFC’58, weet hij weinig. “EFC heeft gevoetbald op diverse locaties. Toen ik erbij kwam, speelden we op de terreinen achter DVS, waar nu de scholen voor Voortgezet Onderwijs staan. Begin 1979 zijn we naar sportpark ‘De Zanderij’ gegaan. De vereniging is voortgekomen uit een aantal ontevreden leden van DVS. In 1958 hebben deze mensen EFC opgericht. Er zijn nog wel een aantal mensen, die vanaf het begin lid zijn. De vereniging heeft zo zijn eigen karakter.”

Moeilijk
De Smit: “Tegenwoordig zie je steeds minder dat er clubbinding is. Vroeger werd je lid van een voetbalvereniging, want veel alternatieven waren er niet. Tegenwoordig zijn er heel veel mogelijkheden voor de mensen; andere sporten en hobby’s. Dat is weleens jammer, want een vereniging drijft op vrijwilligers en daar is nogal eens tekort aan. Men wil soms nog wel een aantal uren erin stoppen, maar je hebt van die functies zoals materiaalman of wedstrijdsecretaris, waaraan je een heel seizoen vastzit. Dat soort functies is steeds moeilijker in te vullen, misschien moet je dan wel zoeken naar betaalde krachten. De meeste mensen willen graag een wedstrijd voetballen en blijven even na in de kantine, maar daar blijft het dan bij.’’

Ledental
Het ledental van EFC’58 is nu ongeveer 340. “In de zeventiger jaren’’, vertelt dhr. de Smit, “groeide de vereniging naar zo’n 300 leden. In 1981 werd het 400e lid ingeschreven. De laatste jaren is het ledental wat teruggelopen, maar dat is een algemeen verschijnsel in de voetballerij. De meeste verenigingen worden niet groter meer. Dat komt ook weer, doordat er veel alternatieven zijn; dat geldt eveneens voor de jeugd. We gaan nu de competitie in met zeven seniorenelftallen, negen jeugdelftallen en één dameselftal. We streven ernaar om nog een tweede dameselftal op te richten. Er zijn nu zo’n twintig dames, teveel voor één team en te weinig voor twee teams, dus we zoeken nog enkele dames.’’

Theo Willemsen
“Theo Willemsen begint aan zijn vierde seizoen als trainer van EFC’58. Als het contract met een trainer wordt verlengd, overleggen we altijd met de spelersgroep. Het bestuur kan wel voor een trainer kiezen, maar de spelers moeten er ook achter staan. Het klikt tussen de spelers en de trainer. Zijn stijl beval de vereniging goed, dus waarom zou je dan gaan veranderen. De dames worden sinds 1991 getraind door Bert van de Pan en in datzelfde jaar is Theo Doppenberg begonnen met het trainen van de jeugd,’’ aldus De Smit.

Oorzaak
Een aantal spelers heeft aan het einde van het seizoen EFC verlaten. De Smit: “We hebben daarover met de betreffende jongens gesproken, want we waren daar niet gelukkig mee. We hebben gezocht naar de oorzaken. Het bleek dat ze op een hoger niveau wilden voetballen. We hebben die spelers toen gevraagd, waarom ze dan geen grotere stap wilden maken. Het verschil tussen FC Horst en EFC’58 is in onze visie toch niet zodanig dat je er als speler helemaal tot ontplooiing kunt komen. De jongens bepalen natuurlijk zelf waar ze willen voetballen, maar we hebben wel gezegd dat ze zich moeten realiseren dat ze best in het tweede elftal van FC Horst terecht kunnen komen. En of dat nu zo’n vooruitgang is? Wij zijn er niet van overtuigd dat deze jongens alleen zijn weggegaan vanwege de door hen genoemde redenen. Andere redenen die werden aangehaald waren de betere randvoorwaarden bij FC Horst. Ook die zien wij niet als een duidelijk motief. Wij zijn overigens als goede vrienden uit elkaar gegaan.’’

Jeugd
Nogal wat jeugdleden ruilden de afgelopen jaren EFC’58 in voor DVS’33. Wat is hierover de mening van De Smit? “Daarmee hebben wij wel problemen. We hebben een goede jeugdafdeling met betaalde trainers en goede begeleiding. Edwin Timmer is de coördinator; hij doceert op de universiteit van Groningen op het gebied van sport. Hij heeft een heel jeugdbeleidsplan opgesteld en bewaakt dat samen met de trainers en vrijwilligers. Een aantal goede voetballertjes komt dan naar voren. Op een gegeven moment verdwenen deze spelers naar DVS. Als dat is, omdat wij ze geen regionaal voetbal kunnen bieden, heb ik daar niet zo’n moeite mee. Laten we het dan als verenigingen samen begeleiden.”

Vervelend
Daartegenover stelt De Smit, dat door bepaalde mensen spelers op een vervelende manier worden weggehaald bij EFC. “Onze jeugdafdeling wordt daardoor steeds afgeroomd en je komt dan nooit hogerop. We hebben daarover een brief naar DVS geschreven, waarin we wat feiten op papier hebben gezet om te proberen dergelijke ronselpraktijken te stoppen. Jaren geleden is door de besturen een afspraak gemaakt: Als men met spelers wil praten, of men hen wil aantrekken, dan zou dat via het bestuur van de desbetreffende vereniging moeten gebeuren. Daarover kun je dan in alle openheid praten. Nu zie je spelers die bij ons de jeugdopleiding hebben gevolgd, waarin wij hebben geïnvesteerd, verdwijnen op het moment dat zij voor onze vereniging rendement gaan opleveren’, ’ aldus De Smit.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden