Oudheidkundige Vereniging Ermeloo heet voortaan Vereniging Historisch Ermeloo

Gert Schuurman, Sandra Schriever, Egbert Vonkeman en Aristien Egbertzen.
Gert Schuurman, Sandra Schriever, Egbert Vonkeman en Aristien Egbertzen.
Foto: Grietje-Akke de Haas

Na 45 jaar heeft de Oudheidkundige Vereniging Ermeloo een nieuwe naam gekregen: Vereniging Historisch Ermeloo. De naamswijziging dekt beter de lading van wat de vereniging allemaal doet en waar die voor staat. En bij een nieuwe naam hoort natuurlijk ook een andere huisstijl.

Modern, strak, duidelijk
Hier is de projectgroep Huisstijl voor in het leven geroepen, die bestaat uit de vrijwilligers Gert Schuurman, Sandra Schriever, Egbert Vonkeman en Aristien Egbertzen. Wie het nieuwe logo naast het oude exemplaar legt is vast verbaasd. Want van een bombastisch weergegeven embleem is de projectgroep overgestapt naar één en al eenvoud. Ofwel, modern, strak en duidelijk, zonder enige poespas. Het zegt evenwel meer dan je op het eerste gezicht zou zeggen, zo legt de projectgroep uit. Het heeft alles te maken met het nieuwe onderkomen in de gerenoveerde voormalige dakpannenfabriek van Knevel aan de Hamburgerweg 189, kortweg De Fabriek genoemd. In het voorjaar van 2022 heeft de officiële opening plaatsgevonden.

Vier cirkels
“Nu de vereniging onderdak heeft in De Fabriek is de karakteristieke contour van dit gebouw als hoofdbestanddeel van het nieuwe logo gekozen”, licht de projectgroep toe. “Alhoewel niet functioneel in de verenigingsruimte is het ronde raam in de contour opvallend aanwezig. Het grote ronde venster bestaat uit een kleine kern omringd door vier cirkels. De kleine kern staat voor de vereniging die ooit klein is gestart door een paar leden met een warm hart voor historie. De vier cirkels geven weer dat de vereniging dit doel probeert te bereiken onder meer door: het houden van lezingen en tentoonstellingen en het organiseren van excursies, het bevorderen van historisch onderzoek in Ermelo, het samenwerken met instellingen, verenigingen, stichtingen en personen die een soortgelijk doel nastreven en het digitaal beschikbaar maken van historisch materiaal van Ermelo.”

Frissere uitstraling
Doel van de metamorfose is op alle fronten een frissere uitstraling te bewerkstelligen. Misschien zo hopen Gert, Sandra, Egbert en Aristien, werkt dat drempelverlagend voor met name de jeugdigen. Die groep zouden ze zo graag willen betrekken bij de activiteiten van Vereniging Historisch Ermeloo. Waarbij ze willen benadrukken dat de vereniging zich niet alleen bezighoudt met het (verre) verleden van Ermelo en haar buurtschappen. Wat minstens zo belangrijk is, is het vastleggen van het heden zodat het bewaard wordt voor de toekomst. “Wat wij bedoelen is dat we als vereniging ook de geschiedenis van Ermelo willen opbouwen. Er veranderen immers zoveel dingen. Daarom willen wij als vereniging ook documenteren wat allemaal verdwijnt.”

Fotograferen
De jeugd zo veronderstelt de projectgroep, zou daarmee een handje kunnen helpen, al mag natuurlijk iedereen dat doen. Als voorbeeld wordt het beeldbepalende winkeltje voor munten verzamelen aan de Dr. Holtropstraat genoemd. “Het is de bedoeling dat daar appartementen komen. Als die er eenmaal staan weet niemand meer hoe het er eerst uitzag. Daarom is het zo belangrijk dat van dergelijke objecten een foto wordt genomen. Die kunnen we vervolgens in één van de beeldbanken op de website van onze vereniging plaatsen met een kleine toelichting erbij.”

Handen te kort
Wellicht zo denkt de projectgroep, vinden jongeren het ook wel wat om ontwikkelingen in een wijk in de gaten te houden en de veranderingen te fotograferen. “Kortom, de vereniging heeft ideeën genoeg, maar we komen handen te kort. Zo zouden wij ook heel graag een jong iemand willen hebben die de social media voor ons doet, ofwel de PR voor de vereniging.”

Zuinig
Daarnaast ziet de vereniging scherp toe op eventuele veranderingen die in hun ogen echt niet kunnen. “Eerder was het de bedoeling dat er een stuk van ’t Weitje zou afgaan om er een rotonde te kunnen aanleggen. Kijk, daar bemoeien wij ons dan ook mee. ‘t Weitje is immers meer dan een stukje gras; er zit veel historie achter. En zo zijn er meer dingen in Ermelo waar we zuinig op moeten zijn.”

Historische cafés
Ook wil de vereniging historische cafés organiseren in De Fabriek. “Die zijn bedoeld voor mensen die bijzondere verhalen hebben over Ermelo of iets willen laten zien om het erover te hebben. Eventueel kunnen wij dit vastleggen voor op onze beeldbank zodat iedereen ervan kan meegenieten.”

Inloopochtend
Bovendien willen Gert, Sandra, Egbert en Aristien de inloopochtend van de werkgroep documentatie onder de aandacht brengen. “Die is elke eerste woensdag van de maand van 9.30 – 11.30 en iedereen is welkom om te komen lezen, foto’s te bekijken, vragen te stellen, spullen aan te leveren en een kijkje te nemen in onze bibliotheek met maar liefst duizend boeken over de geschiedenis van Ermelo.”

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden

Cookieinstellingen