Ds. J.B. Huisman neemt afscheid van de Gereformeerde Gemeente Ermelo

Foto: eigen foto

Ds. J.B. Huisman heeft vorige week afscheid genomen van de Gereformeerde Gemeente Ermelo. Hij heeft een beroep van de Gereformeerde Gemeente Ede aangenomen.

Dit bericht Jowan Heres namens de Gereformeerde Gemeente Ermelo.

500 preken
Ds. Huisman heeft de gemeente bijna vijf jaar gediend. In deze periode heeft hij ongeveer 500 preken gehouden. In 2017 kwam hij als kandidaat naar Ermelo.

Drukbezochte afscheidsreceptie
Tijdens de drukbezochte afscheidsreceptie op vrijdagavond 17 juni stelde het overgrote deel van de kerkelijke gemeente zich in een lange rij binnen en buiten het kerkgebouw op om de predikant en zijn vrouw de hand te schudden. Ook werd de dominee en zijn vrouw toegezonden door het koor en toegesproken vanuit de kerkenraad. Overladen met cadeaus, tekeningen van kinderen en persoonlijke kaarten en brieven van gemeenteleden ging het predikantsgezin huiswaarts.

Officieel afscheid
Op zondagavond 19 juni nam ds. Huisman officieel afscheid in een kerkdienst. In deze dienst stond hij stil bij de zegenbede uit Numeri 6: 24-26. “De HEERE zegene u en behoede u; De HEERE doe Zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig; De HEERE verheffe Zijn aangezicht over u en geve u vrede.”

Blijvende zegen
De scheidende predikant wees op de blijvende zegen van de HEERE bij het afscheid. “Het bijzondere is dat God deze vrede, door Christus verdiend, wil geven aan mensen die Hem niet zoeken. Deze eerlijke en heerlijke boodschap blijft ook als ik weg ga”. Ouderling A.C. Duifhuizen sprak de dominee nog toe namens kerkenraad en gemeente.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden

Cookieinstellingen