Volmondig ‘ja’ tegen de aanleg van het Groene Kruispunt Ermelo/Putten

Foto: Hans Krudde

Op woensdag 30 juni ondertekenden de initiatiefnemers van het Groene Kruispunt en de samenwerkende natuurbeschermingsverenigingen een overeenkomst die de weg vrijmaakt voor de aanleg van het Groene Kruispunt. Een belangrijke mijlpaal.

Dit bericht gebiedscoöperatie Gastvrije Randmeren.

Volmondig ‘ja’
Met de ondertekening van de overeenkomst door de gemeenten Ermelo en Putten, grondeigenaar Leisurelands, Gastvrije Randmeren en de samenwerkende natuurbeschermingsverenigingen zeggen alle partijen volmondig ‘ja’ tegen de aanleg van het Groene Kruispunt op strand Nulde en strand Horst aan de Strandboulevard/Palmbosweg in Putten en Ermelo. Leo van der Velden, wethouder gemeente Ermelo: “Door alle partijen is intensief samengewerkt aan de invulling van het Groene Kruispunt. Vanuit deze samenwerking ligt er nu een prachtig plan waarvoor breed draagvlak is en waar we mee aan de slag kunnen”.

Inrichtingsplan
Eerder al werd het inrichtingsplan vastgesteld, dat is opgesteld in samenspraak met verschillende stakeholders, waaronder Jaap Schrὃder (Vogelbeschermingswacht Noord-Veluwe) en Tjalling van der Meer (Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging, afdeling Noordwest Veluwe).

Beheer en onderhoud
In de op 30 juni ondertekende overeenkomst zijn vervolgens de afspraken met betrekking tot de concrete inrichting en ook het beheer en onderhoud formeel vastgelegd. Jaap Schrὃder en Tjalling van der Meer: “Dit is voor de Vogelbeschermingswacht en de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging aanleiding om haar beroepschrift tegen het bestemmingsplan Strand Horst in te trekken”. Wanneer het bestemmingsplan Strand Horst, met daarin opgenomen het Groene Kruispunt, bij de Raad van State de eindstreep haalt, kan met de aanleg van het Groene Kruispunt worden begonnen. Hierbij moet nog wel rekening te worden gehouden met het broedseizoen van half maart tot september, waarbinnen geen verstoring door (graaf)werkzaamheden is toegestaan.

Rietmoeras, loofbos, grasland en onderwaterbos
Het Groene Kruispunt wordt een rietmoeras dat overgaat in loofbos en grasland. Een leefgebied waar de grote karekiet, roerdomp, otter, ringslang en snoek zich thuis voelen. Op het Nuldernauw zorgt een palenrij voor een rust- en foerageergebied voor watervogels en in het water komen ‘onderwaterbossen’ waar vissen kunnen schuilen. Voor langsfietsende natuurliefhebbers is er straks een vogelkijkhut met prachtig uitzicht op het moerasgebied en het water.

Wie doet wat?
De aanleg van het Groene Kruispunt komt voor rekening van Gastvrije Randmeren en Leisurelands zal zorg dragen voor het beheer en onderhoud op het land. De gemeenten Putten en Ermelo zorgen voor het beheer en onderhoud van het rust- en foerageergebied op het water en gemeente Ermelo zorgt bovendien voor de handhaving van de rust in het vogelgebied. Het Groene Kruispunt is onlangs ook door de provincie Gelderland opgenomen in het ‘Gelders Natuur Netwerk’ en bovendien draagt de provincie financieel bij aan de vogelkijkhut. Ook Rijkswaterstaat Midden-Nederland draagt haar steentje bij door het aanbrengen van de twee onderwaterbossen en vraatrasters om het waterriet uit te breiden en om schade door vraat van ganzen te voorkomen.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden