Oproep aan de volksvertegenwoordigers van Ermelo

Foto: Archief Grietje-Akke de Haas

Ermeloers Heimen van Diest en Gert Spijker doen de volgende oproep aan de volksvertegenwoordigers van Ermelo.

Fractievoorzitters, die Ermelo’s zelfstandigheid hoog in het vaandel hebben en op visite gaan bij de Commissaris der Koning (CdK) op zoek naar een evenwichtig, toekomstbestendig bestuur. Conclusie: er is nogal wat aan de hand. Samen komt u er kennelijk niet (meer) uit.

Niet gek, dat Ermelose burgers zich afvragen waaraan het volgens u schort. De CdK adviseerde een onderzoek naar de bestuurskracht van Ermelo. Een advies, dat de Raad opvolgt. Een verkenner moet de problematiek in kaart brengen en een advies uitbrengen.
Wij gaan ervan uit dat de vertroebelde de verhoudingen binnen het college, de raad en tussen beide gremia sowieso onderwerp van onderzoek zijn. Ook de verslechterende financiële positie, het verdwenen vertrouwen van de Ermelose burgers in de lokale politiek, de slechte performance in een tv-programma en daarin aan de kaak gestelde items verdienen veel aandacht. Wie de media volgt, geeft moeiteloos een verdere opsomming.

Een extern onderzoek is vaak een instrument om zaken naar voren te schuiven. Maar uw tijd is beperkt. Objectieve duidelijkheid voor uzelf en de burger over de vraag hoe u in zo’n slecht vaarwater bent terecht gekomen en welke maatregelen te nemen zijn, vragen om voortvarendheid. Het zomerreces zit er immers op.

Een ‘stevige’, allesomvattende opdracht aan de verkenner is een must. Onze oproep: kies voor een verkenner van statuur en stel uzelf kwetsbaar op t.a.v. uw eigen functioneren. Kies voor de meest zuivere insteek en laat niet de Raad, maar de onafhankelijke CdK de opdracht aan de verkenner formuleren. ‘Alles’ moet boven water komen, om van daaruit snel te bouwen aan waar de burger recht op heeft: een professioneel, betrouwbaar bestuur van een dorp, waarop we trots kunnen zijn.

Succes met uw belangrijke werk!

Heimen van Diest en Gert Spijker

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden