Rapport: UWOON blinkt uit in presteren naar opgaven en ambities

Foto: uwoon.nl

Eind vorig jaar is door Raeflex een visitatie uitgevoerd bij woningcorporatie UWOON. Deze onderzoeksmethode brengt de maatschappelijke prestatie van de woningcorporatie in beeld. Begin dit jaar heeft UWOON het definitieve rapport ontvangen. Een bijzonder goed resultaat waar de corporatie trots op is. Een uitblinker is het ‘presteren naar opgaven en ambities’.

Dit bericht UWOON donderdag 20 februari.

Een sprong gemaakt
Ten opzichte van de vorige visitatie (2015) heeft UWOON zich op vele vlakken verbeterd. Met name op de onderdelen Opgaven en ambities, presteren volgens belanghebbenden en presenteren ten aanzien van Governance is een sprong gemaakt. De voorzitter van de visitatiecommissie liet UWOON het volgende weten: “Wat een fijne mensen hebben we gesproken en werken er bij UWOON. UWOON heeft daarmee goud in handen. Dat vinden wij maar krijgen we ook terug van jullie partners.”

Sturen op bezieling
Naast het beoordelen van de maatschappelijke prestaties heeft UWOON zowel de visitatiecommissie als belanghouders gevraagd de ondernemingsdoelen van de corporatie te beoordelen. De visitatiecommissie typeert UWOON’s werkwijze als: “Sturen op bezieling daagt uit. UWOON formuleert haar contract met de samenleving als beloften. De commissie heeft in de gesprekken kunnen vaststellen dat deze beloften in houding en gedrag in de praktijk gebracht worden.”

Mogelijkheden
Mogelijkheden voor verbetering ziet de visitatiecommissie onder andere nog op het gebied van netwerken. Gezien onze stevige ambities met betrekking tot leefbare wijken is ons netwerk essentieel. Onze contacten zijn goed en we werken op een fijne manier samen. Maar gezien onze ambities is een stap extra de komende jaren nodig.

Visitatierapport
De visitatie is uitgevoerd door Raeflex. Deze onderzoeksmethode brengt de maatschappelijke prestaties van woningcorporaties in beeld en beoordeelt die, op vier verschillende onderdelen: Presteren naar Opgaven en Ambities, Presteren volgens Belanghebbenden, Presteren naar Vermogen en Presteren ten aanzien van Governance.

Het complete visitatierapport is te vinden op de website van UWOON.
(https://www.uwoon.nl/over-uwoon/invloed-geven-en-presteren/visitatie/)

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden