Politiek Café Ermelo: enthousiasme én afkeer over komst van de wolf

Foto: Grietje-Akke de Haas

Er heerste gisteravond, dinsdag 7 mei, een sfeer van enthousiasme én afkeer over de komst van de wolf op de Veluwe, tijdens een drukbezocht Politiek Café Ermelo in Café De Molenaer. 

Wat als er welpjes komen?
De wolf is reeds gesignaleerd, als ook een wolvin. Maar van een roedel is nog geen sprake, verzekerde Lennard Jasper, boswachter Noord-Veluwe en vertegenwoordiger van Staatsbosbeheer. Hij is trots op en enthousiast over de terugkeer van de wolf op de Veluwe. Peter Drenth, gedupeerde provincie Gelderland, zei echter een probleem te voorzien zo gauw er welpjes komen. Een rekensom leerde namelijk dat met een leefgebied dat wolven nodig hebben, met 5 roedels met elk 8 á 9 wolven, de Veluwe vol is. “Mijn grootste zorg is; waar gaan ze dan naartoe in Nederland.”

Input
Gedeputeerde Staten van Gelderland hebben overigens het leefgebied van wolven op de Noord- en Midden-Veluwe vastgesteld. Voor het vervolg willen Gedeputeerde Staten van Gelderland een gebiedscommissie vaststellen, voor een plan dat dieren in een bepaald gebied beschermt. Tijdens de avond hoopte Drenth input op te halen die van waarde kan zijn voor het plan.

Te dichtbevolkt
Nederland is simpelweg een te dichtbevolkt gebied voor vestiging van de wolf vond Bart Kemp van platform NoWolves. “Je loopt al snel tegen je grenzen aan. Zonder regulering is er geen kruid tegen gewassen.” Hoewel Jakob Leidekker, hoofd bedrijfsvoering Nationaal Park Hoge Veluwe, de wolf een fantastisch dier vindt, concludeerde hij nuchter dat de Veluwe geen Yellowstone National Park is waar de wolf goed schijnt te gedijen. Leidekker zei het eerst even goed over te willen hebben. “Je moet de put niet pas dempen als het kalf al verdronken.” Instemmend applaus was zijn ‘beloning’.

Hommeles
Volgens Dick van der Meulen, auteur van het boek ‘De kinderen van de nacht’, konden de mens en de wolf in de prehistorie goed met elkaar opschieten. “Tot het moment dat het misging, zo’n 11.000 jaar geleden, met de uitvinding van de landbouw en de veeteelt. Zodra mensen schapen gingen houden was het hommeles tussen de mens en de wolf.” Met door de eeuwen heen massale vervolging van de wolf. “In West-Europa is de wolf eind 18e eeuw uitgeroeid, ook omdat er geen eten meer was voor de wolf. Sinds de jaren ’60/’70 is er een echte kentering gekomen en acht men roofdieren onmisbaar in de wilde natuur. Maar er zijn nog wel steeds tegenstanders.”

Wolf in de achtertuin
Zoals de partijen die ‘iets’ met schapen doen. Schapen die bedrijfsmatig worden gehouden, zo verzekerde gedeputeerde Drenth kunnen de komende 3 jaar rekenen op 100 procent vergoeding van de schade die is aangericht door de wolf. Wat voor opluchting zorgde bij een melkveehouder uit Leuvenum die de wolf straks misschien in ‘de achtertuin’ heeft.

Reprimande
Een bioloog uit Wageningen uitte zijn verontwaardiging door te stellen dat wolven ronduit een gevaar vormen. Waarbij hij enkele schrikwekkende voorbeelden uit andere landen opsomde. “Waarom laten wij ons zand in de ogen strooien. Laat de wolf lekker in Burgers’ Zoo zitten.” Wat hem een reprimande uit het publiek opleverde. “Dat is absoluut niet waar. In de landen waar u over spreekt vormt de wolf een onderdeel van de natuur, en vormt absoluut geen gevaar.”

Aangelijnd houden
Lennard Jasper, boswachter Noord-Veluwe en vertegenwoordiger van Staatsbosbeheer, lichtte eerder toe: “Mensen hoeven niet bang te zijn voor de wolf; het is een vluchtdier en mensenschuw. Iedereen is veilig zo lang ze op paden en wegen blijven. In een wolvengebied moet men bovendien de hond aangelijnd houden. Daarnaast moeten wolven niet gevoerd worden.”

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden

Cookieinstellingen