Help je ook mee met aanplant struiken in Natuurtuin Ermelo?

Foto: Eigen foto

Op zaterdagmorgen 8 december  is de werkgroep Natuurtuin De Zandkamp van de Stichting Natuur- en MilieuPlatform (NMP) Ermelo actief met de aanplant van struiken in het gebied De Zandkamp, dat ligt tussen de Zandkampweg en de Konijnenwal in (toegang via de Arendlaan en vervolgens de Konijnenwal).

Schep of spade
Afgelopen tijd is er al veel gedaan om het gebied naast en rondom de vijver op te knappen en om te vormen, waardoor het landschappelijk aantrekkelijker wordt voor de buurt en meer geschikt is voor educatie. De werkgroep start zaterdag om 9.00 uur en werkt tot 12.00 uur. U bent van harte welkom om te komen helpen met de aanplant van de struiken, neem dan zelf een schep of spade mee. Er worden bes- en vruchtdragende struiken geplant zoals Gelderse roos, wilde kers, kornoelje, krent, lijsterbes, hazelaar, tamme kastanje en hondsroos.

Enthousiast
Vanuit de Stichting Natuur- en MilieuPlatform Ermelo (NMP Ermelo) is als burgerparticipatieproject de werkgroep Natuurtuin De Zandkamp opgezet. Een groepje enthousiaste vrijwilligers waaronder een imker, vertegenwoordigers van KNNV, vrijwilligers Pelserpad en andere geïnteresseerden zijn daar aan de slag gegaan. In het gebied ligt op dit moment de vijver, het Pelserpad (klompenpad) loopt er doorheen, er is een grondwal, een bijenstal en ’s zomers een bloemenweide.

Meedoen?
Wilt u een bijdrage leveren bij de verdere ontwikkeling om dit gebied op te knappen en aantrekkelijker te maken voor flora en fauna. Kom dan zaterdagmorgen 8 december a.s. langs aan de Konijnenwal of kijk op www.nmpermelo.nl of stuur een mail naar [email protected]

Reacties

article
40539
Op zaterdagmorgen 8 december  is de werkgroep Natuurtuin De Zandkamp van de Stichting Natuur- en
https://ermelo.nieuws.nl/nieuws/20181205/help-ook-mee-aanplant-struiken-natuurtuin-ermelo/
2018-12-05T20:32:07+02:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/109/2018/12/05203151/49EN-Natuurtuin.jpg
Nieuws