Geref. Gemeente Ermelo presenteert twee bijzondere boeken

Foto: Eigen foto

Zaterdagmiddag 14 april zijn tijdens een speciale bijeenkomst in de Geref. Gemeente Ermelo twee nieuwe uitgaven gepresenteerd.

Jowan Heres

Ds. J.B. Huisman opende de bijeenkomst met een korte overdenking over de betekenis van de steen ‘Eben-Haëzer’. Deze steen werd door Samuël opgericht op de plaats van het gebed. Die ‘steen der hulpe’ was een veelzeggend teken van Gods trouw en goedheid aan zondige mensen. Reden om de Heere te erkennen voor Zijn weldaden, aldus ds. Huisman die als vijfde predikant sinds september 2017 aan de gemeente verbonden is .

Herdenkboek
Daarna overhandigde ouderling A.C. Duifhuizen het eerste exemplaar van het herdenkboek aan oud-ouderling J. de Pater. Duifhuizen schetste de hoofdlijnen van het ontstaan van de gemeente. Reeds in 1923 kwamen enkele mensen op een doordeweekse avond bijeen. De eerste dienst werd belegd in Telgt bij G. van Bentum. Zeventien personen waren toen aanwezig. Bij de instituering op 12 april 1966 telde de gemeente 80 (doop)leden. Bij het 50-jarig bestaan (in 2016) waren er 743 (doop)leden.

Nieuwe uitgave
Ds. A. Schot uit Nunspeet, die in april 2017 de rouwdienst van ds. P. Melis had geleid, overhandigde vervolgens de nieuwe uitgave ‘Uw God mijn God’ met 12 Bijbellezingen over Ruth aan de weduwe van de overleden predikant. Deze Bijbellezingen had ds. Melis in Ermelo op doordeweekse diensten gehouden. Hierin wist hij op treffende wijze de leiding van de Heere in het leven van Ruth en daarin van Gods volk te tekenen. Twee weken voor zijn overlijden gaf hij toestemming de preken in boekvorm uit te geven. Voorwaarde was dat de Bijbellezingen in eigen beheer zouden worden uitgegeven. De opbrengst dient ten goede te komen aan de nieuwe invulling van het aangekochte voormalige politiebureau naast de kerk.

Bijzondere gebeurtenissen
De bijzondere bijeenkomst werd besloten door de oud-predikant van Ermelo, ds. L. Blok, uit Gorinchem. Hij stond stil bij enkele bijzondere gebeurtenissen in de gemeente waar hij bij betrokken was: de ingebruikname van het eerste kerkgebouw in 1971, de zondag in 1981 na de begrafenis van de eerste Ermelose predikant ds. C. Hegeman en de kerkdienst in 1972 op de dag dat zijn oudste zoon was geboren. Bijzonder is dat deze zoon (M. Blok) thans wordt opgeleid voor predikant. Ook ligt de eerste vrouw van ds. L. Blok in Ermelo begraven.Na afloop werden al ruim 200 exemplaren van de Bijbellezingen verkocht.

  • Beide uitgaven zijn verkrijgbaar bij de penningmeester van de kerk (0341-560349).

Reacties

article
35731
Zaterdagmiddag 14 april zijn tijdens een speciale bijeenkomst in de Geref. Gemeente Ermelo twee nieuwe
https://ermelo.nieuws.nl/nieuws/20180415/geref-gemeente-ermelo-presenteert-twee-bijzondere-boeken/
2018-04-15T12:53:32+00:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/109/2018/04/15125311/15EN-Herdenkboek.jpg
Nieuws