Nieuwe politieke partij één-Ermelo werpt inwoners reddingsboei toe

Foto: pixaby.com

De nieuwe politieke partij één-Ermelo heeft haar verkiezingsprogramma bekendgemaakt. Voorzitter van één-Ermelo Moniek Zonneveld: “De titel van ons verkiezingsprogramma ‘Bouwen op vertrouwen!’, verwijst naar het serieus betrekken van Ermeloërs bij zaken die onze directe woonomgeving raken. Wij willen dat de inwoners van Ermelo weer gaan meedoen om Ermelo nog aantrekkelijker te maken en dat zij niet langer een toeschouwer zijn van een gemeentebestuur dat ver weg lijkt. Door het grote aantal mensen die zich verbonden voelt met één-Ermelo zijn wij als partij nooit ver weg.”

Dit bericht het bestuur van één-Ermelo, een nieuwe politieke partij in Ermelo die donderdag 14 oktober officieel is gelanceerd.

Reddingsboei
Henri Luitjes die medeverantwoordelijk is voor het samenstellen van het verkiezingsprogramma: “Je kunt dit verkiezingsprogramma zien als een reddingsboei voor Ermelo voor zaken die de afgelopen jaren zijn misgegaan, zoals de financiële positie van de gemeente of het uitblijven van woningbouw.”

Diverse onderwerpen
Daarbij ging de partij zo valt te lezen in het persbericht, niet over één nacht ijs. Vanaf februari zijn namelijk diverse werkgroepen aan de slag gegaan om vanuit de samenleving diverse onderwerpen uit te werken. Het verkiezingsprogramma telt 22 pagina’s verdeeld over 14 hoofdstukken.

Stop de ritselcultuur
Luitjes: “Je kunt een geweldig verkiezingsprogramma hebben maar met de huidige bestuurscultuur kom je daarmee in Ermelo niet ver. Daarom is ons eerste speerpunt: stop de ritselcultuur en zet het belang van Ermelo op één. Op het gebied van financiën willen we dat de Ermeloër niet langer als melkkoe wordt gezien door het onbeperkt verhogen van de lokale belastingen. Op dat punt doet het programma hele concrete voorstellen, zoals het
Ermelo’s deel in de kosten van Meerinzicht laten meebewegen met de lastendruk van de inwoners. En mocht er geen geld zijn voor het nieuwe sportcomplex De Zanderij dan moeten deze plannen worden uitgesteld in plaats van geld uitgeven dat er niet is.”

Wonen op (vakantie)parken
Één-Ermelo vervolgt het persbericht, zet in op woningbouw en wil haast maken met de ontwikkeling van bouwlocaties voor tenminste 1000 extra woningen. Ook wil één-Ermelo de nieuwe bouwlocaties laten aansluiten bij de huidige bebouwde kom van Ermelo. Om starters niet nog verder in de knel te laten komen moet er gezocht worden naar tussenoplossingen, zoals het wonen op (vakantie)parken.

Één tegen eenzaamheid!
Het grootste hoofdstuk uit het programma heeft de titel ‘De zorg om elkaar’. Hierin spreekt één-Ermelo haar waardering uit aan alle mantelzorgers, professionals in de zorg en hulpverleners bij het huishouden. Het zijn deze mensen die ervoor zorgen dat langdurig zieken en ouderen langer thuis kunnen blijven wonen. Één-Ermelo vindt dat de bestrijding van eenzaamheid meer prioriteit moet krijgen. De bestrijding van eenzaamheid is vindt één-Ermelo niet alleen een taak van de gemeente Ermelo maar van ons allemaal. Het is één tegen eenzaamheid! Één-Ermelo wil daarom meer wijkverenigingen en Welzijn Ermelo laten onderzoeken waar de kansen liggen op verdere eenzaamheidsbestrijding.

Verkiezingsprogramma
Het volledige verkiezingsprogramma, met daarin ook aandacht voor buurtschappen, verkeer, economie, duurzaamheid en klimaat, onderwijs, cultuur en kleine zaken grote ergernissen, is de vinden op www.eenermelo.nl/verkiezingsprogramma

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden