CDA Ermelo: ‘Coalitie-akkoord is vooral een wassen neus’

Links: Erik van der Weide
Links: Erik van der Weide
Foto: Grietje-Akke de Haas

Volgens CDA Ermelo maakt de nieuwe coalitie, bestaande uit Progressief Ermelo, BurgerBelangen Ermelo, VVD en SGP een valse start. Dit schrijft CDA Ermelo in een reactie op het coalitie-akkoord.

“Er staan teksten in als: ‘Iedereen telt mee’ en ‘er is geen sprake meer van oppositie en coalitie’. Maar door het bewust uitsluiten van de twee winnaars van de verkiezingen lijkt dit vooral een wassen neus. De handreiking van de partijen tot samenwerking lijkt vooral te bestaan wanneer het uitkomt.

Ook de ‘vernieuwing’ die nu wordt ingezet is een traject dat de gemeente al 3 jaar geleden is ingezet. De afgelopen jaren is er een voorbereidingscommissie geweest om Ermelo te ontwikkelen tot netwerkgemeente en ook is ‘het nieuwe werken’ al ge├»ntroduceerd bij het ambtelijk apparaat. De beloofde verandering is niet anders dan het doorzetten van een oude koers.

De nieuwe coalitie wil ‘snellere besluitvormingsprocessen’ en tegelijkertijd gaan ze het besluitvormingsproces over Calluna, waar al jaren over gesproken wordt, weer terugdraaien. Dat betekent niet alleen dat Progressief Ermelo, BurgerBelangen Ermelo en de VVD, die vorig jaar juli nog voor het nieuwe zwembad inclusief recreatiebad hebben gestemd, nu opeens tegenstanders lijken te zijn, maar ook dat de samenleving, inclusief alle zwemmers, verenigingen en de Vrienden van Calluna, wederom in onzekerheid zitten.

De compromissen zijn ook duidelijk zichtbaar, op de grootste onderwerpen. Waar de VVD in 2017 nog een motie mede-indiende om het nieuw te bouwen Calluna, inclusief recreatief bad en klimaatneutraliteit nieuw te bouwen is het een half jaar later gedraaid als een blad aan een boom. Waar BurgerBelangen Ermelo altijd pleitte voor woningbouw voor starters aan het Pretoriusplein, toch een speerpunt van de partij, staat nu in het coalitieakkoord dat dit plein niet geschikt is voor woningen.

En wat ons nog het meest in het oog springt is dat dit akkoord, geschreven door woordvoerders Ruimtelijke Ordening uit de vorige periode, vrijwel alleen over ruimtelijke onderwerpen gaan. Over het sociaal domein staan er welgeteld 7 zinnen, terwijl dit veruit de grootste kostenpost van de totale begroting van Ermelo is.

Tot nu toe is het een coalitie die met de mond beleid het totaal anders te gaan doen en op papier vooral doorzet wat er al in gang is gezet, terugdraait waar de samenleving op zit te wachten en geen visie heeft op de grootste uitgavenpost van onze gemeente: zorg. Het voornemen van de nieuwe coalitie om meer met de burger te praten, waardeert de samenlevingspartij.”

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden

Cookieinstellingen