Is er echt iets grondig mis in bestuurlijk en politiek Ermelo?

De Prins Hendriklaan mag opengesteld worden.
Foto: Archief Grietje-Akke de Haas

Een groep Bezorgde Burgers heeft een petitie opgezet: zie https://ermelokomop.petities.nl/. Petitionaris is Ruud Krouwel. Bezorgde Burgers vindt dat Ermeloërs recht hebben op een goed gemeentebestuur dat echt luistert naar zijn inwoners.

In een open brief stelt Bezorgde Burgers dat er iets grondig mis is in bestuurlijk en politiek Ermelo.

Waslijst aan fouten
Volgens Bezorgde Burgers maakte het gemeentebestuur 4 jaar kostbare fouten. Waarbij de speren worden gericht op het college van B & W, en coalitiepartijen CDA Ermelo, ChristenUnie Ermelo en Progressief Ermelo. “In zo’n 20 dossiers ging het heel erg mis. Ons belastinggeld wordt tegen ons gebruikt.” De brief somt een waslijst aan dossiers op die fout liepen.

Wat vinden de aangesproken partijen van deze uitgesproken motie van wantrouwen?

Sarath Hamstra, lijsttrekker en fractievoorzitter CDA Ermelo: “Ermelo is een ambitieuze gemeente. We willen veel, maar doen ook veel. De afgelopen jaren zijn er veel grote projecten uitgevoerd, waarbij er verschillende belangen meespeelden. Als gemeenteraad maken wij dan een politieke afweging en nemen een besluit. Uiteraard kunnen wij het niet altijd iedereen naar de zin maken, hoe graag we dat ook zouden willen. Toch blijven we altijd graag in verbinding en in gesprek met inwoners. De communicatie tussen de gemeente en burgers kan wel beter en hier zullen we dan ook een speerpunt van maken als CDA Ermelo.”

Anneke Knoppert, lijsttrekker en fractievoorzitter Progressief Ermelo: “Allereerst wil ik zeggen dat Progressief Ermelo het jammer vindt dat deze bezorgde Ermeloërs blijkbaar zo weinig vertrouwen in de politiek hebben dat ze hun zorgen via een anonieme brief en een petitie laten weten. Op die manier wordt het voor ons heel lastig om contact met ze op te nemen. Wij hadden ze graag gesproken over de opsomming van de in hun ogen door gebrek aan communicatie en bestuurlijk mismanagement dossiers, want daar zitten toch wel een aantal zaken tussen die een stuk genuanceerder zijn dan ze nu gebracht worden.

Ze hebben echter wel degelijk een punt wanneer ze zeggen dat er nogal wat hapert aan de communicatie van het college met de inwoners, dat onderschrijf ik helemaal. De conclusie dat het dus de schuld is van de coalitiepartijen dat het belastinggeld van de inwoners op een onverantwoorde manier wordt uitgegeven echter niet.

De voorbeelden die gegeven worden hebben een ding gemeen: het zijn allemaal zaken die zich in de openbare ruimte afspelen en dan heb je automatisch te maken met wisselende belangen. Dan geeft het op democratische wijze vastgestelde beleid houvast. Zo beoordelen wij ieder raadsvoorstel, iedere keer weer. Tel daarbij op dat je als raadslid het algemeen belang moet dienen en dan weet je dat je soms besluiten neemt die niet aansluiten bij de wens van de omwonenden.

Dus ja, de communicatie moet beter. Er moet vanaf het allereerste begin met omwonenden gesproken worden, nog voor er een streep op papier staat. Worden de ‘bizarre afkoopsommen en dure rechtszaken’ hiermee voorkomen? Vast niet, het is immers ieders goed recht om tegen een democratisch genomen besluit te procederen. Gevolg is dan wel dat de gemeente daarin mee moet gaan en dus belastinggeld uitgeeft.

Wat wij veel liever hadden gezien was dat de genoemde maatschappelijke plicht die gevoeld werd omgezet zou zijn in deelname bij een van de bestaande politieke partijen of in de oprichting van een nieuwe partij. Veel werk, maar je bereikt er ook veel meer mee.”

Folkje Spoelstra: lijsttrekker en fractievoorzitter ChristenUnie Ermelo: “Er gaat heel veel goed in Ermelo daar, zijn wij als ChristenUnie trots op en dankbaar voor. Het hoort bij een democratie dat er verschillen bestaan en niet iedereen het eens is met de richting en besluitvorming van sommige plannen. Wij beseffen dat de samenwerking met inwoners beter kan en moet. We zullen bij plannen steeds meer samen optrekken: ambtenaren, college, raad en inwoners. Deze nieuwe manier van werken hoort bij de netwerkgemeente die we willen zijn. Dit kost tijd en laten we hier samen in optrekken. Wij gaan het gesprek aan. Doe als inwoner ook actief mee. In ons verkiezingsprogramma pleiten wij voor een wijk contact ambtenaar om zo samenwerking en informatiestromen te verbeteren. Als ChristenUnie willen wij positief bijdragen aan het vertrouwen in de samenleving: met name tussen politiek en inwoners.”

Burgemeester André Baars: “Wij hebben kennisgenomen van de petitie. Uiteraard vinden wij het jammer dat een kleine groep Ermeloers niet tevreden is over het gemeentebestuur. We hebben de afgelopen jaren heel veel gebouwd, vernieuwd, ontwikkeld en verbeterd in Ermelo. Of dat nou ging om het bouwen van woningen, het aanleggen of vernieuwen van wegen, het verkeersveiliger maken van wijken of het investeren in voorzieningen voor onze inwoners, we hebben met de middelen die ons ter beschikking stonden zoveel mogelijk gedaan. En ja, daarbij kunnen we niet iedereen tevreden stellen. Soms had het beter gekund en niet alles verdient de schoonheidsprijs, zo eerlijk mogen we ook zijn. Helaas is dat onvermijdelijk. Overigens is dat niet hetzelfde als ‘niet luisteren’ zoals in de petitie staat. Soms staat de wens van de één, haaks op die van de ander en heb je ook nog te maken met wetten en regels. Dan zijn er altijd mensen die teleurgesteld raken.

Wij denken echter wel dat we trots mogen zijn op wat Ermelo te bieden heeft: we liggen mooi op schema met ons woningaanbod, we krijgen een nieuw zwembad en sportvoorzieningen, we zijn nog steeds een zeer populaire vakantiebestemming voor jong en oud en we zijn een echt zorgdorp! Met al onze instellingen biedt Ermelo een thuis voor velen met een beperking en zorgen we voor elkaar. Kortom, Ermelo is voor veel mensen een geweldige gemeente om te wonen, te werken en te recreëren. Het zou mooi zijn als de mensen die niet tevreden zijn zich in de komende periode gaan inzetten om deze gemeente mee te besturen. Ik nodig hen van harte uit! Want een petitie tekenen is één, maar er wat aan doen zou natuurlijk nog beter zijn!”

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden

Cookieinstellingen