Bert Noorderijk nummer 2 op kandidatenlijst Ermelo-Liberaal

Bert Noorderijk.
Foto: Eigen foto

Ermelo-Liberaal presenteert met veel plezier haar tweede kandidaat op de kandidatenlijst. Bert Noorderijk, 45 jaar, wil zich samen met Désirée Meijsen inzetten voor een toekomstbestendig Ermelo.

Dit bericht Ermelo-Liberaal, zondag 4 februari.

Marechaussee
Bert woont samen met zijn vrouw Wendy ongeveer vijf jaar in Ermelo. Van beroep is Bert (sinds 1995) marechaussee. Daar heeft hij veel functies gedaan, met als één van de hoogtepunten in 2014/2015 een uitzending van een half jaar (namens de VN) naar Zuid-Soedan.

Gezinshuis
Sinds 2015 ‘runnen’ Bert en Wendy een gezinshuis waarin zij de dagelijkse zorg hebben voor twee jongeren met een ernstige verstandelijke beperking.

Showband Doe Maar
Bert heeft als hobby (mars)muziek maken/luisteren/begeleiden. Hij is jaren slagwerkinstructeur geweest bij diverse verenigingen. Momenteel is Bert mede-dirigent van showband Doe Maar, een band voor mensen met een beperking.

Moeite
De afgelopen tijd heeft Bert gemerkt dat hij veel moeite heeft met hoe de zittende Ermelose partijen met zaken en individuele bewoners omgaan. Een manier die hem zó tegen de borst stuitte, dat hij besloten heeft om zich aan te sluiten bij Ermelo-Liberaal. Bert wil zich samen met Désirée Meijsen in gaan zetten om van Ermelo (weer) een dorp te maken waarin inwoners zich gehoord voelen en er mét in plaats van óver hen gepraat wordt.

Standpunt
Bert: “Mijn standpunt is dat je niet iedereen kunt geven wat hij/zij wenst, maar dat je wel – door met mensen in gesprek te gaan – uit kunt leggen en beargumenteren waarom bepaalde keuzes gemaakt worden en samen kijkt naar de best mogelijke oplossing”.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden