Horst Noord wil geen zoekgebied zijn voor grootschalige woningbouw

Foto: Grietje-Akke de Haas

Het was gisteravond, woensdag 20 april, volle bak in Buurthuis Ons Huis. Want ze wilden wel eens wat meer horen over het feit dat het college van B&W van de gemeente Ermelo Horst Noord heeft aangewezen als zoeklocatie voor grootschalige woningbouw.

Geschokt, geschrokken en beduusd
De zaal zat vol met mensen die dé brief hadden ontvangen, waarin het college meedeelde het voorkeursrecht te willen vestigen op hun perceel. Het zou gaan om 343 percelen. Vrijwel alle briefontvangers hadden geschokt, geschrokken en beduusd gereageerd. Ook Christiaan Veeningen zei namens buurtvereniging Horst & Telgt dat ze niet aan hadden zien komen, dat het voorkeursrecht op dit gebied zou worden gevestigd.

‘Men doet maar wat’
Oud-wethouder Rikkert Vliek die aan de Horster-Zoomweg woont had de brief ook ontvangen. Voor hem en gebiedsbewoner Coen Kniknie de aanleiding een bewonersavond te organiseren in samenwerking met de buurtvereniging. Want een avond waarbij de broodnodige informatie wordt verschaft door de gemeente Ermelo, lees verantwoordelijk wethouder Laurens Klappe, zit er niet in, zo liet Vliek weten. Ook kwam er geen antwoord op de vraag waarom juist dit gebied is aangewezen als zoeklocatie. “Men doet maar wat”, merkte Vliek cynisch op. En dat terwijl de tijd dringt. Op 18 mei vergadert de nieuwe gemeenteraad namelijk over het voorstel van het college dat de opdracht om zoekzones in kaart te brengen in mei 2021 had gekregen van de vorige gemeenteraad.

Op het verkeerde spoor
Vliek en Kniknie hadden uitstekend voorwerk verricht om aan te tonen dat het college op het verkeerde spoor zit, zo menen zij. Samengevat komt het erop neer dat met het gebied aanwijzen als zoeklocatie voor grootschalige woningbouw eerder gemaakte afspraken worden geschonden. Zo haalde Vliek een stukje geschiedenis aan waarbij het gebied in beeld is geweest voor regionale woningbouw en als gebied om er een regionaal bedrijventerrein te vestigen. Dat een groot deel het leefgebied van de das betrof doorkruiste de plannen. “Destijds zijn er in overleg met de buurtvereniging en inwoners afspraken gemaakt over waar precies er woningbouw zou kunnen komen om het leefgebied van de das te waarborgen en de natuur. ‘De komende generaties zult u geen last van ons hebben’, werd ons toen beloofd door de gemeente.”

Alle speren richten op gemeenteraad
Vliek riep op alle speren te richten op de gemeenteraad. “Het meest effectieve wat we in dit stadium kunnen doen is een zienswijze in te dienen op het besluit dat de gemeenteraad gaat nemen.” Hij riep de toehoorders op dit voor 5 mei te doen, op papier, en deze persoonlijk af te geven op het gemeentehuis en om een ontvangstbevestiging te vragen. Voor de in te dienen zienswijze had Vliek een voorbeeldbrief opgesteld die iedereen mag gebruiken. Wel werd benadrukt dat hij liever ziet dat iedereen met zijn of haar eigen woorden omschrijft waarom het een ‘onzinnig’ plan is. Dit maakt het persoonlijker dan één algemene brief die door iedereen wordt ondertekend.

Inspreken
Ook werden de bewoners aangespoord om te gaan inspreken als de gemeenteraad erover gaat vergaderen. Bovendien zijn de initiatiefnemers van de bewonersavond van plan een excursie voor te bereiden voor de gemeenteraadsleden door het bewuste gebied. “Laten we hier geen 1000 huizen neerzetten en ons tegen Harderwijk laten aanbouwen”, aldus Christiaan Veeningen.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden

Cookieinstellingen