De chaos is compleet bij BurgerBelangen Ermelo

Ben Noorloos in vrolijkere tijden, tijdens het feest voor democratie op vrijdag 16 maart 2018.
Foto: archief Grietje-Akke de Haas

Het is flink mis binnen BurgerBelangen Ermelo (BBE), en dat met de verkiezingen voor de deur. De fractie van BurgerBelangen die bestaat uit Bart van der Knaap, Ben Noorloos, Jiska Wijnen en Jan Hofmeijer, meldt in een persbericht raadslid en lijsttrekker Han Wilhelm uit de fractie te hebben gezet. Voordat het vertrouwen in hem werd opgezegd zou volgens De Stentor het bestuur van BBE, fractievoorzitter Bart van der Knaap per direct hebben geroyeerd omdat hij steun uitspreekt voor een nieuwe lokale partij (één-Ermelo, red.).

Onhandig
“Onhandig en achteraf dom”, reageert BBE-raadslid Ben Noorloos op de steunbetuiging van Bart van der Knaap voor de nieuwe lokale partij één-Ermelo. “Maar dat zijn naam onder de intentieverklaring staat betekent niet dat Bart zich niet volledig heeft ingezet voor BBE. Dat heeft hij juist wel gedaan; zo ken ik Bart ook, al zo lang ik met hem samenwerk binnen BBE.”

Mogelijke samenwerking
Dat Bart van der Knaap al langer ‘flirtte’ met de mensen die een nieuwe lokale partij voor ogen hadden, is Ben Noorloos bekend mee. Er zou namelijk zijn geopperd of deze mensen zich bij BBE wilden aansluiten. “Henri Luitjes van één-Ermelo zag het echter niet zitten om met Han Wilhelm samen te werken, en is toen voor zichzelf begonnen met een aantal ongeruste burgers.”

Ondemocratisch
Ben Noorloos bevestigt dat een aantal mensen binnen BBE gemeend hebben Bart van der Knaap daarom te moeten royeren. Het gaat om Ton Brouwer en Tirza de Lange die samen met Johan van Leeuwen het bestuur vormen. “Maar dit kan helemaal niet”, meent hij, “dat besluit is ondemocratisch genomen. Zoiets moet eerst met de leden van BBE worden besproken. Bovendien zijn Ton en Liza die Bart hebben geroyeerd aspirant-bestuursleden, omdat ze nog niet officieel als bestuurslid zijn benoemd door de leden. Johan wel, maar die was tegen het besluit om Bart te royeren.”

Vertrouwen opzeggen
Dat deed de deur dicht voor de fractie van BBE. Als beëdigde leden, Bart van der Knaap en Ben Noorloos als raadslid, en Jiska Wijnen en Jan Hofmeijer als fractievertegenwoordiger, namen zij gisteravond het besluit het vertrouwen in Han Wilhelm op te zeggen en hem uit de fractie te zetten. De officiële tekst luidt:

Han Wilhelm wordt verweten de afgelopen jaren solistisch binnen de fractie te werk te gaan. Dit heeft voor de nodige spanningen binnen de fractie en de coalitie gezorgd. Hierdoor heeft fractievoorzitter naar eigen zeggen te vaak als bruggenbouwer moeten opereren. Van der Knaap bestempelt Wilhelm van inhoudelijk kundig, maar samenwerking is altijd een punt van aandacht gebleven. Het volledige team van fractie en fractievertegenwoordigers wenst niet meer met Han Wilhelm nog te werken. Wilhelm is de laatste tijd steeds meer los van de fractie en het bestuur gaan opereren. Deze vorm van ondermijning is compleet uit de bocht gevlogen, waardoor samenwerking niet meer mogelijk is.

Partij gekaapt
Ben Noorloos licht toe: “Han Wilhelm mag dan lijsttrekker zijn voor de komende gemeenteraadsverkiezingen en er is een verkiezingsprogramma geschreven, maar dit is nog niet goedgekeurd/vastgesteld door de leden. Volgens de wet mag dat, maar ik vind dat Han door zo te werk te zijn gegaan, de partij heeft gekaapt.”

Soap
Als een regelrechte soap kwalificeert Ben Noorloos de chaos die binnen BBE is ontstaan. “Ik maak deze raadsperiode nog af, dat heb ik de kiezers beloofd. Maar dan stop ik ermee”, zegt Ben Noorloos die zich 16 jaar inzette voor de lokale politieke partij. “Als het zo moet hoeft het voor mij niet meer, want in deze politieke vereniging heb ik geen vertrouwen meer.”

‘Verschrikkelijk’
Bart van der Knaap reageert aangeslagen op de situatie. “Verschrikkelijk!” Hij wil er echter niet veel over kwijt. “Ik hoor alle roddels natuurlijk ook, en iedereen maakt er zijn eigen verhaal van. Daarom leg ik morgen voor aanvang van de raadsvergadering een verklaring af.”

Administratief welkom
Of hij nu onbetrouwbaar is door zijn steunverklaring aan één-Ermelo? “Dat denk ik niet. Achteraf is het misschien een beetje naïef en dom geweest. Deze nieuwe partij had voldoende steunverklaringen om mee te doen aan de verkiezingen. In het kader van dat we mogelijk ooit samenwerkt zouden hebben, heb ik toch ondertekend. Maar ik zie het meer als een administratief welkom voor de nieuwe partij.”

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden

Cookieinstellingen