College Ermelo wil aan de slag met nieuwbouw aan Raadshuisplein en Stationsstraat

Foto: Grietje-Akke de Haas

Als alles meezit is de verbouwing van De Dialoog in september dit jaar klaar. Tijd zo vindt het college van burgemeester en wethouders, om spijkers met koppen te slaan wat betreft nieuwbouw aan Raadhuisplein 8 en 10 en Stationsstraat 118.

Ander jongerencentrum
Aan Raadhuisplein 8 en 10 huizen nu nog Pinel en Plaza, die straks hun stek krijgen in de vernieuwde Dialoog. Jongerencentrum Plaza komt niet in de huidige vorm terug. Volgens wethouder Laurens Klappe krijgen de jongeren een onderkomen met een algemene uitstraling. “De jeugd wil wel graag een eigen ingang, maar daar is nog discussie over.”

Slopen voor nieuwbouw
Het is de bedoeling dat de panden aan Raadhuisplein 8 en 10 worden gesloopt om plaats te maken voor nieuwbouw, net als Stationsstraat 118/hoek Raadhuisplein, het gebouw met de kenmerkende serre. De gemeente Ermelo is eigenaar van de gronden en wil deze op de markt brengen, zo vertelde de wethouder. “Het is dan de bedoeling dat er iets moois voor teugkomt.”

Kaders en voorwaarden
Voordat de gemeente projectontwikkelaars de gelegenheid geeft om te reageren, wordt eerst de gemeenteraad gepolst of deze zich kan vinden in de kaders en voorwaarden die aan de nieuwbouw moeten worden gesteld. Zo is er een kaderdocument opgesteld die als ruimtelijke onderlegger gaat dienen.

Woningen
De wethouder lijkt het logisch dat er woningen komen. Wat voor woningen, voor welke doelgroepen en hoeveel woningen bestemd gaan worden voor sociale woningbouw, staat nog niet vast. Een en ander hangt samen met de mogelijkheden van parkeren tot de keuze welke bomen behouden moeten worden. Daarnaast kan Klappe zich voorstellen dat er in de plint van het nieuw te bouwen gebouw (zorg)kantoren, eventueel winkels of horeca wordt gevestigd. “Het is zaak om goede kaders mee te geven waaraan de ontwikkelaar moet voldoen”, aldus Klappe.

Positief, maar…
In het voortraject heeft de gemeente digitaal een omgevingsdialoog georganiseerd. In de achterliggende stukken wordt beschreven dat reacties van de aanwezige inwoners positief waren over de ruimtelijke kaders. Wel werd nadrukkelijk aandacht gevraagd voor het parkeren, dat er aandacht moet komen voor huisvesting ouderen en er waren negatieve opmerkingen over de in hun ogen toenemende verstening van het Raadhuisplein. Dit zou het geluid erg versterken en terugkaatsen door de gevels en geluidsoverlast veroorzaken bij omwonenden.

Villa Boshoek
Van bovenstaande plannen maakt ook ‘Villa Boshoek’ onderdeel uit, het pand aan de Stationsstraat 120. Hoewel het pand niet als monumentaal is aangemerkt, wil het college de villa liever niet gesloopt zien worden, maar behouden als beeldbepalend pand. Klappe: “Er zijn wel gegadigden voor, maar eerst moet duidelijk zijn wat er aan het Raadhuisplein gaat gebeuren, wellicht gaat de villa deel uitmaken van een totaalpakket.”

Centrum voor Jeugd en Gezin
Ook wil het college onderzoeken of het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), dat nu gevestigd is aan de Dokter van Dalelaan 12, kan worden gehuisvest in de plint van het nieuw te bouwen gebouw aan het Raadhuisplein of in Villa Boshoek. Daarmee zou het CJG veel dichter bij Welzijn Ermelo zijn gevestigd. Aan de eventuele verhuizing zitten echter de nodige financiële haken en ogen, omdat het CJG voor een groot deel ‘de eigen broek op moet houden’. Op korte termijn laat de gemeente een quickscan uitvoeren naar de (on)mogelijkheden.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden

Cookieinstellingen