College Ermelo gaat op zoek naar locaties voor grootschalige woningbouw

Foto: pixaby.com

Het college van burgemeester en wethouders zet, met het starten van een onderzoek naar mogelijke locaties voor grootschalige woningbouw, de eerste stap in de uitvoering van de motie ‘zoekzones grootschalige woningbouw’ van mei 2021.

‘Regeren is vooruitzien’
SGP-raadslid Pieter Stam was in mei de initiatiefnemer van de motie. Hij constateerde onder meer, dat gezien de woningbehoefte in Ermelo, de gemeente het niet gaat redden met alleen inbreidingslocaties of het transformeren van vakantieparken. “Regeren is vooruitzien”, zo kwalificeerde Stam de motie als onderzoeksopdracht. De motie draagt namelijk ook op een onafhankelijke deskundige en stedenbouwkundige visie op te stellen met een doorkijk na 2030.

‘Wie wil dat nou niet’
Stam erkende toen dat de kosten die samenhangen met het onderzoek, 50.000,00 euro, hoog zijn. “Maar het doel is maatschappelijke effecten te bereiken. Want blijven wonen in Ermelo, wie wil dat nou niet.” De motie van Stam werd unaniem gesteund door de overige partijen.

Waar?
Het college, zo bericht de gemeente Ermelo, gaat in de eerste fase onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om zoekzones voor grootschalige
woningbouw in kaart te brengen, en voor deze zones een onafhankelijke stedenbouwkundige visie te laten ontwikkelen. “Waar kan vanuit landelijk,
provinciaal en lokaal beleid gebouwd worden, en hoeveel woningen? Daarbij wordt niet alleen gekeken naar wat nu mogelijk is, maar ook naar de invloed die de gemeente heeft om daar (waar gewenst) haar eigen beleid aan te passen.”

Externe partij
Een, nog te selecteren, externe partij doet het onderzoek en de uitkomsten bepalen het vervolg. Vanuit de gemeente Ermelo is een begeleidingsgroep gevormd met afvaardiging vanuit de gemeenteraad, het college en de ambtelijke organisatie.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden

Cookieinstellingen