Toekomst hertenkamp ‘De Roedel’ in wijk Oost verzekerd, tenzij…

Hertenkamp 'De Roedel'.
Foto: Grietje-Akke de Haas

De gemeente Ermelo neemt hertenkamp ‘De Roedel’ in wijk Oost terug in eigen beheer. Althans, dat is de bedoeling. ’s Heeren Loo dat het perceel tussen de Varenlaan en de Veldweg sinds 2011 in beheer heeft, zegt de overeenkomst per november 2021 namelijk op.

Mits groen licht gemeenteraad
Het college van burgemeester en wethouders stelt aan de gemeenteraad voor om de financiering voor het beheer van het hertenkamp mee te nemen in de Kadernota 2022. De gemeenteraad neemt hier dan in juli een officieel besluit over. Na een positief besluit van de raad komt het beheer van ‘De Roedel’ officieel weer in handen van de gemeente.

In opstand
Uit de achterliggende stukken valt op te maken dat het huidige college van burgemeester en wethouders er niet over peinst het hertenkamp te sluiten. Sluiting dreigde namelijk in 2011 wel, toen het hertenkamp onderdeel was van een bezuinigingsvoorstel. Destijds kwamen veel inwoners in opstand tegen de dreigende sluiting.

Alternatief
Een alternatief voor het beheer werd in 2011 gevonden met zorginstelling ‘s Heeren Loo en de Recron. De opstallen werden gratis in gebruik gegeven op voorwaarde, dat ’s Heeren Loo alle kosten voor onderhoud, beheren, verzorging van de herten, de grond en de bebouwing voor haar
rekening nam. Het hekwerk rondom het hertenkamp is toen op kosten van de gemeente vervangen. Ook beheert de gemeente de bomen op het perceel. De kosten van het gebruik van het water worden ook door de gemeente betaald. De Recron heeft voor de eerste vijf jaar de overige exploitatiekosten van het hertenkamp op zich genomen.

Onder voorbehoud
Als het aan het college ligt wordt dagbestedingsgroep Bosgroep Drie ’s Heeren Loo straks voor circa € 3.000,- per jaar ingehuurd voor de dagelijkse werkzaamheden in het hertenkampje. Bovendien wil het college jaarlijks een bedrag van € 8.200,- reserveren om de totale exploitatiekosten te dekken in het programma Samen Wonen in Ermelo, onder voorbehoud dat dit onderdeel door de raad wordt goedgekeurd in de Kadernota 2022.

Wijk Oost erbij betrekken
Ook wil het college in samenspraak met het leefbaarheidsteam onderzoeken hoe de Wijk Oost in de toekomst ook zelf meer betrokken kan worden bij het voortbestaan van deze belangrijke voorziening, die bijdraagt aan de leefbaarheid van Ermelo-Oost.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden

Cookieinstellingen