Gemeente Ermelo werkt aan nieuw plan voor de openbare verlichting

Foto: gemeente Ermelo

Het college van burgemeester en wethouders werkt aan een nieuw plan voor de openbare verlichting: ‘Bewust Verlichten 2021-2025’. Dit vindt het college nodig omdat het huidige beleidsplan erg is verouderd.

Goed en duurzaam
De bedoeling van het plan is de komende jaren te zorgen voor een goede en duurzame verlichting van de openbare ruimte, die veiligheid biedt, sfeer maakt en voldoet aan de eisen van deze tijd. Woensdag 14 april tijdens een politieke avond praten de partijen over het nieuwe beleidsplan.

Risico
Volgens het voorstel van het college kampen meerdere wijken met verouderde en storingsgevoelige openbare verlichting. Dit kan hoge kosten betekenen en een risico voor de veiligheid zijn.

Lichtvervuiling
Daarnaast mikt het plan op het beter in het licht zetten van haar unieke erfgoed en landschappen. Dat is immers mogelijk met de hedendaagse technieken. Tegelijkertijd ook gerichter verlichten zodat de lichtvervuiling beperkt blijft.

Financiële plaatje
Er is met uitzondering van 2021 voldoende dekking in de begroting beschikbaar om de exploitatielasten van het bestaande beleid te dekken. Voor 2021 wordt voorgesteld om het tekort te dekken via de egalisatiereserve. In 2022 wordt dan € 12.000,00 en in 2023 € 3.000,00 gestort in de egalisatiereserve en in 2021 wordt € 15.000,00 onttrokken.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden

Cookieinstellingen