CDA Ermelo en BurgerBelangen Ermelo willen toren Immanuëlkerk niet aanlichten

Immanuelkerk.
Foto: Dick te Brake

CDA Ermelo en BurgerBelangen Ermelo willen een stokje steken voor het aanlichten van de kerktoren van de Immanuelkerk.

Niet noodzakelijk
De beide partijen vinden de financiële consequenties van het voornemen van het college van B&W niet kunnen, zolang de meerjarenbegroting niet sluitend is. Nu de gemeente Ermelo in financieel zwaar weer zit, vinden de partijen het aanlichten niet noodzakelijk. Vanavond tijdens een politieke avond proberen zij met het indienen van een motie meerdere partijen aan hun kant te krijgen.

Aantrekkelijker
Half december verspreidde de gemeente Ermelo namens het college het bericht dat de kerktoren van de Immanuëlkerk wordt aangelicht. Als onderdeel van de centrumverlichting zou dat het centrum van Ermelo een stuk aantrekkelijker maken.

Kosten
De kosten van circa € 20.000,00 zouden worden betaald uit het budget voor Centrumontwikkeling. Ook zouden de jaarlijkse onderhouds- en energiekosten door de gemeente worden betaald uit de bestaande budgetten onderhoud en energie Openbare Verlichting.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden