College Ermelo akkoord met plan voor 34 woningen aan Rodeschuurwegje

De bewuste locatie aan Rodeschuurderwegje. (foto: Veluwse Architecten)
Foto: Veluwse Architecten

Het college van Ermelo is akkoord met het bestemmingsplan voor 34 woningen aan het Rodeschuurderwegje. Dit project is een initiatief van CPO in Vogelvlucht. Het gaat om een collectief van grotendeels startende jongeren op de woningmarkt in Ermelo die gezamenlijk dit project hebben ontwikkeld, begeleid door Veluwse Architecten uit Ermelo. De woningen komen op een nu nog agrarisch perceel naast het sportveld van Buurthuis ‘Ons Huis’ in Horst.

Dit bericht de gemeente Ermelo.

Voortvarend oppakken
De gemeenteraad van Ermelo heeft in 2018 het college opdracht gegeven dit project voortvarend op te pakken. Samen met het CPO is gekeken naar het gebied waardoor de ruimtelijke invulling van het project is verbeterd en er nu een bestemmingsplan ligt.

Gemeenteraad
Het college vraagt de gemeenteraad medewerking te verlenen aan het project. Voor het project is gebruik gemaakt van het functieveranderingsbeleid buitengebied. Voormalige agrarische stallen aan de Haspel zijn gesloopt. De ‘sloopmeters’ die daar vrijkomen, worden in Horst ingezet om de woningen mogelijk te maken. De Haspel valt echter niet binnen het functieveranderingsbeleid. Maar omdat het college een groot belang hecht aan dit project, dat voornamelijk bestaat uit goedkope en middeldure woningen voor starters, stelt zij de raad voor gebruik te maken van de zogenaamde ‘Hardheidsclausule van de Structuurvisie Functieverandering’. Deze clausule maakt het mogelijk om toch medewerking te verlenen aan dit project.

Zienswijzen
Er zijn vijf zienswijzen ingediend op het ontwerp bestemmingsplan. Onder andere over verkeersveiligheid, het gebruik van het sportveld en inperking van het gebruik van eigen percelen. Ook wordt genoemd dat 34 woningen te veel zou zijn op dit perceel voor het buurtschap Horst. Op 28 oktober hebben de indieners van zienswijzen de gelegenheid gehad dit in een hoorzitting aan raadsleden toe te lichten. Het bestemmingsplan gaat nu ter besluitvorming naar de gemeenteraad.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden