College van B&W Ermelo schaft liever schoolzwemmen af dan bouw nieuw zwembad stopzetten

Foto: ermelo.nieuws.nl

Het college van burgemeester en wethouders heeft zich gebogen over de begroting voor 2021 – 2024. Er moest in opdracht van de gemeenteraad € 2 miljoen aan bezuinigingsvoorstellen worden gevonden om de jaren 2022-2024 structureel nog sluitend te krijgen. Dit lukt alleen als rigoureus wordt gesneden in het voorzieningenniveau van Ermelo. Daar voelt het college niets voor om de maatschappelijke schade die het als gevolg zou hebben.

Wethouder Vogelsang: “in deze bijzondere tijden vinden we het niet verantwoord om rigoureus te schrappen in het voorzieningenniveau.”

Dilemma
Daarom heeft het college naast het rigoureuze scenario ook een scenario uitgewerkt waarbij er zo min mogelijk wordt gesneden in het voorzieningenniveau. Dilemma is dan wel dat de begrotingsjaren 2021 tot en met 2023 budgettair sluitend zijn gemaakt, maar dat het begrotingsjaar 2024 kampt met tekort van € 1,1 miljoen.

Diep snijden in uitgaven?
Het is aan de gemeenteraad om de keuzes te maken. Is dat diep snijden in de uitgaven van de bibliotheek (jaarlijkse subsidie €504.000), Museum Het Pakhuis, het onderhoudsniveau van groen en wegen, en zelfs het stopzetten van een aantal grote voorgenomen investeringen, zoals de bouw van het zwembad in het nieuwe sportcentrum?

Schoolzwemmen afschaffen
Dit gaat het college te ver. Liever zien burgemeester en wethouders dat het schoolzwemmen voor groep 5 en 6 wordt afgeschaft. Dat levert jaarlijks een besparing op, inclusief het vervoer, van € 70.000. Ook bezuinigen op muziekonderwijs (2022 €61.000 en de jaren daarop €122.000) of op kunst- en cultuurbeleid (2022 €8.000 en de jaren daarop €16.000), noemt het college als optie.

Onderhoudskosten fontein
Daarnaast wordt onder meer gesproken over het mogelijk afschaffen van de subsidie van ontwikkelingssamenwerking in twee stappen (2022 €5000 en de jaren daarop € 10.000), bezuinigen op subsidies en bijdragen aan evenementen (€10.000 per jaar), of de fontein op het Raadhuisplein niet meer gebruiken om te besparen op onderhoudskosten (€13.00 per jaar). Ook zou er kunnen worden bezuinigd op de kosten van het college van B&W (2021 €5.000 en de jaren daarop €15.000) en de gemeenteraad (2021 €10.000 en de jaren daarop €30.000).

Planning
Het college heeft de plannen aangeboden aan de raad en deze is nu aan zet om nog dit jaar een keuze te maken. Op woensdag 11 november beeldvorming, woensdag 25 november oordeelsvorming en op woensdag 9 december besluitvorming.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden