College Ermelo zet onderzoek naar openbare toiletten even in de ijskast

Foto: Pixaby

Het is Progressief Ermelo er veel aan gelegen dat het winkelend publiek met hoge nood snel naar het toilet kan. Al eerder had de partij het college van B & W gevraagd om een onderzoek te starten voor openbare toiletten in Ermelo, in de verwachting dat de resultaten voor de zomervakantie bekend zouden zijn. De coronacrisis stak daar een stokje voor. Progressief Ermelo deed door schriftelijke vragen te stellen aan het college, opnieuw een poging het onderzoek vlot te trekken.

Probleem met ophouden
Raadslid Alex Kleijnen licht via de website van Progressief Ermelo toe: “Uit onderzoek blijkt dat zo’n 2 miljoen Nederlanders een probleem heeft met het kunnen ophouden van urine en ontlasting. De helft hiervan heeft bij aandrang binnen 5 minuten een toilet nodig. Echter slechts één op de 6 vindt een toilet binnen die tijd. Daarom blijven mensen die deze beperking ondervinden, vaak maar liever thuis uit angst niet zo snel bij een WC te kunnen komen. Want even een dagje op stap of een middagje winkelen is dan niet gemakkelijk gedaan. Ook al omdat men -àls ze er al zijn- soms niet weet wáár de publieke (mindervalide) toiletvoorzieningen zich bevinden. Dus zou in onze gemeente onderzocht worden hoe en wat er eventueel gedaan kan worden om deze problemen op te lossen. Ook omdat wij als Ermelo een toeristische en gastvrije gemeente willen zijn.”

Stappenplan
Het college licht in zijn antwoord toe dat op 30 maart 2020 een stappenplan voor dit onderzoek gemaakt in het kader van pilots Opgavegericht werken. Dit plan is gebaseerd op het stappenplan van de Maag Lever Darm Stichting en de ervaringen in andere gemeenten. Het is de bedoeling dat er gevraagd wordt aan diverse ondernemingen en organisaties of mensen gratis gebruik mogen maken van het toilet. Daarbij wordt ook geïnventariseerd of dit een normaal toilet is of een medisch toilet. Als er toestemming wordt gegeven, wordt een sticker op de ruit geplakt (gratis geleverd door de MLD Stichting). Vervolgens wordt de nieuwe locatie opgenomen in de app Hoge Nood.

Kans op besmetting
In het stappenplan van de gemeente Ermelo staat echter ook vermeld dat nog niet gestart kan worden met het leggen van contacten zo lang de kans op besmetting met het coronavirus te groot is. Bovendien zijn er nog veel maatregelen waaraan ondernemers, klanten en organisaties zich moeten houden. Daarnaast hebben in gemeenten waar al langere tijd gewerkt wordt met deze vorm van openbare toiletten ondernemers zich (tijdelijk) teruggetrokken of ze weigeren om personen toe te laten tot de toiletvoorziening.

Onderzoek in de ijskast
Het college heeft daarom besloten om nog niet te starten met dit onderzoek. De kans is te groot dat er geen of te weinig toestemming gegeven zal worden. Ondertussen bekijkt het college wel of er kansen zijn om het aanbod van openbare toiletten te vergroten. Bij diverse bouwplannen wordt bekeken of een openbaar toilet ingevoegd kan worden.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden