Bestuurscrisis Ermelo: ‘Voeg Ermelo maar bij de gemeente Harderwijk’

Rikkert Vliek.
Foto: Grietje-Akke de Haas

Is het niet verstandiger om Ermelo bij de gemeente Harderwijk te voegen? Dat is volgens Rikkert Vliek (63) een serieuze vraag om te overwegen met de huidige bestuurscrisis in Ermelo. “Ermelo is nu onbestuurbaar, daar hebben we het feitelijk over”, is zijn mening over het initiatief van de gemeenteraad om een verkenner aan te stellen die onderzoek gaat doen naar de bestuurskracht van de gemeente Ermelo in zijn brede context. “Ze moeten zich echt schamen”, schudt hij zijn hoofd.

Rikkert Vliek is geboren en getogen in het buurtschap Horst. Hij zat vanaf 1998 voor het CDA in de gemeenteraad van Ermelo. In 2006 werd hij wethouder. Op 26 augustus 2009 stapte hij op als wethouder omdat de eigen CDA-fractie het vertrouwen in hem had opgezegd. Vliek heeft sindsdien zijn eigen bedrijf Vliek Advies.

‘Niet goed natuurlijk’
“We hebben in Ermelo 21 raadsleden en het college van B&W”, vervolgt Vliek, “en toch zijn ze niet in staat een dorp als Ermelo te besturen. Ook is de burgemeester nu onderwerp van allerlei discussies, dat is niet goed natuurlijk.” Vliek gaat nog een stap verder. “Waarom formeren we geen gemeente Randmeren? Naast Harderwijk en Ermelo ook Zeewolde erbij. Dat geeft een omvang voor een gemeente waar je iets mee kan.”

Interim burgemeester
Hoe groter een gemeente meent Vliek, hoe beter de kwaliteit zal zijn van het ambtenarenkorps om zaken te regelen. Bovendien denkt hij kunnen grotere gemeenten hun ambtenaren beter betalen. “Daarom stel ik voor deze raadsperiode netjes af te maken met desnoods een interim burgemeester en/of gemeentesecretaris. En voeg dan de gemeenten maar samen.”

Brandjes blussen
Vliek is erg te spreken over de slagvaardigheid van gemeente Harderwijk. “Harderwijk heeft een competent bestuur met een visie voor de lange termijn. En als het tegenzit dat gaan ze toch gewoon door op de ingeslagen weg. Ermelo daarentegen blust alleen maar brandjes.”

25 wethouders
De rol van de gemeenteraad is op hoofdlijnen de kaders van het beleid vast te stellen, waarmee het college vervolgens aan de slag gaat. De raad ziet er vervolgens op toe of het college alle plannen die zij hebben aangenomen wel uitvoert, en of deze naar behoren en binnen budget worden volbracht. (bron: raadsleden.nl). In Ermelo is Vliek van mening wil de gemeenteraad elk wissewasje bespreken. “Daardoor hebben wij geen 21 raadsleden en 4 wethouders, maar 25 wethouders. Raadsleden zijn echter volksvertegenwoordigers en geen bestuurders.”

‘Kom in actie’
De gemeente Ermelo acteert niet genoeg op woningbouw, vindt Vliek. “Wil je voldoende bouwen voor starters dan moet je als gemeente in actie komen. Nu regeert te veel de houding van ‘Kom maar op met je plannetje’. Dan krijg je bijvoorbeeld een situatie als het initiatief voor CPO in Vogelvlucht Ermelo aan Rodeschuurderwegje in Horst. Die speelt al 2 jaar, en over 3 รก 4 jaar is er misschien nog niets gebeurt. Want het kan maar zo dat met het bestemmingsplan iemand naar de Raad van State stapt en er een streep gaat door dit plan.”

Actieve grondpolitiek
Juist actieve grondpolitiek bedrijven in plaats van een afwachtende houding. Dat zou de gemeente Ermelo moeten doen als het aan Vliek ligt om woningbouw voor starters te stimuleren. “Ga als gemeente op zoek naar percelen, vestig je voorkeursrecht erop, regel het bestemmingsplan en geef de grond in erfpacht uit. Regel daarbij dat de woningen beschikbaar blijven voor starters.” De gemeente moet daarbij het centrum met rust laten, te duur naar zijn mening. “Het beste is om percelen te zoeken in het buitengebied.”

Te gek voor woorden
Wat volgens Vliek daarnaast met het nieuwe bestuur dat in 2018 aantrad niet goed uit de verf komt, is dichter bij de burger willen komen te staan. “De politiek gaat voor het algemeen belang en de burger voor zijn eigen belang. Die kan wel hard roepen; ‘De politiek luistert niet naar mij’. Maar de burger kan niet altijd zijn zin krijgen, als jij het als politicus maar goed kan uitleggen.” Kennelijk slaagt het gemeentebestuur daar niet in. “Het is toch te gek voor woorden dat de gemeente wekelijks bij de Raad van State staat?!”

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden