Staat nieuw te bouwen sportcentrum met zwembad in Ermelo op de tocht?

Foto: Gemeente Ermelo

De gemeente Ermelo verkeert in financieel zwaar weer. Met heroverwegingsvoorstellen van bepaalde zaken wil het college van b&w geld bij elkaar schrapen om een poging te doen de begroting sluitend te krijgen. Betekent het misschien ook dat het nieuwe sportcentrum/zwembad dat gebouwd gaat worden op sportpark De Zanderij aan de Oude Telgterweg op de tocht komt te staan?

Die geluiden waren te horen tijdens de behandeling van de kadernota, de opmaat naar de programmabegroting 2021-2024, gisteravond, woensdag 15 juni tijdens de raadsvergadering van de gemeenteraad. Weliswaar wel héél voorzichtig.

Twee miljoen euro
De heroverwegingsvoorstellen maken deel uit van een motie van alle politieke partijen. Deze voorstellen houden in dat er een inventarisatie komt van mogelijke bezuinigings-/ombuigingsvoorstellen ter grootte van twee miljoen euro. Met de motie wilden de gezamenlijke partijen onder meer dat alle voorstellen uit het nieuwe heroverwegingstraject voor de programmabegroting 2021-2024, als een lijst met feitelijke, losse voorstellen voorzien van de bijbehorende (budgettaire) gevolgen wordt aangeboden, zodat de gemeenteraad zijn eigen keuzes kan maken.

Tussen haakjes
Dit betreft ook een voorstel om de structurele kosten bij sport en cultuur te verminderen en hiervoor te kijken naar subsidiëring en naar het niveau van de inrichting en uitvoering van sportaccommodaties. Tussen haakjes wordt geschreven: ‘waaronder het nieuwe sportpark’.

‘Durven we het?’
Folkje Spoelstra (ChristenUnie Ermelo) durfde de spreekwoordelijke ‘koe bij de horens te pakken’. Het liefst ziet zij ook de bouw van een nieuwe sporthal en zwembad verwezenlijkt. “Maar als we het financieel niet redden”, opperde zij, “durven we het er dan over te hebben?”

Geen voetpad
Ook draagt de motie het college onder meer op met een voorstel te komen hoe het investeringsbedrag voor de wateropvang verminderd kan worden en hoe de inrichting van de Dialoog zo eenvoudig en
doelmatig mogelijk gehouden kan worden. Ook draagt de motie op om de voorgenomen opstelplaats voor vrachtwagens op Kerkdennen te schrappen en het daarvoor gereserveerde budget terug laten vloeien naar de algemene reserve. Daarnaast moet de voorgenomen aanleg van het voetpad van het Kerkelijk Centrum naar De Enk worden geschrapt en het daarvoor gereserveerde budget terug laten vloeien naar de algemene reserve.

In november
Nog een paar maanden wachten en dan zullen we het weten. De beslissingen over de programmabegroting en de heroverwegingsvoorstellen die apart aan de gemeenteraad worden voorgelegd, moeten in november vallen.

 

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden