CDA Ermelo en ChristenUnie Ermelo pleiten voor aanvullend coronanoodfonds

Foto: ermelo.nieuws.nl

De fracties van CDA Ermelo en ChristenUnie vinden dat de gemeente Ermelo onderzoek moet doen naar de instelling van een coronanoodfonds. Diverse bedrijven, (maatschappelijke) organisaties en instellingen komen niet in aanmerking voor de verschillende corona steunmaatregelen. Dit heeft negatieve gevolgen voor zowel het bedrijfsleven als voor de Ermelose samenleving. Dat stellen beide fracties in een motie die vanavond, woensdag 13 mei, tijdens de Raadsvergadering aan de orde komt.

Wie valt buiten de boot?
Om dit noodfonds mogelijk te maken roepen de fracties van ChristenUnie en CDA Ermelo het college van B&W op in kaart te brengen welke ondernemingen en instellingen buiten de boot vallen en de inrichting van dit noodfonds te onderzoeken.

Aanvullende regeling nodig
De uitbraak van het coronavirus heeft dramatische invloed op de liquiditeit van vele bedrijven, organisaties en instellingen. Zeker bij de ondernemers die tussen wal en schip dreigen te vallen. Zij passen (net) niet binnen de regels van de steunmaatregelen en worden in hun voortbestaan bedreigd. Voor hen is een aanvullende regeling nodig.

Maatschappelijk belang voor Ermelo
Voor Ermelose bedrijven, organisaties en instellingen die niet voor de huidige maatregelen in aanmerking komen is, ter overbrugging naar herstel ook steun noodzakelijk, aldus beide partijen. In het belang van inwoners van Ermelo, van onze samenleving, onze gemeenschap. Het gaat om werkgelegenheid, activiteiten op het gebied van zorg & welzijn, sport, recreatie en cultuur.

Tijdelijk karakter
De beide fracties denken aan een noodfonds met een tijdelijk karakter. Juist om de overbrugging naar herstel een zet te geven. Het biedt een eenmalige renteloze lening van € 5.000,00 aan Ermelose ondernemers die hiervoor in aanmerking komen. Er wordt vooralsnog uitgegaan van een plafond van € 500.000,00. Daarmee kunnen 100 organisaties er gebruik van maken.

Voor de financiering van het noodfonds moet de gemeente een beroep doen op de markt, bijvoorbeeld banken. De gemeente moet daarin de samenbindende en coördinerende rol vervullen om partijen bij elkaar te brengen om dit noodfonds mogelijk meten maken. Denk hierbij aan samenwerking met banken en ook de Provincie Gelderland.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden