Het botert (nog) niet tussen Groene Leger CPO en buurtvereniging Horst en Telgt in Ermelo

De bewuste locatie aan Rodeschuurderwegje.
Foto: Veluwse Architecten

De gemeente Ermelo start nog deze maand de bestemmingsplanprocedure voor de initiatieven aan het Rodeschuurderwegje (nieuwbouw van 34 woningen), en Haspel 123a (zorggebouw). Dat is besloten tijdens de politieke avond over het onderwerp, woensdagavond 4 maart in het gemeentehuis. Dit ondanks dat het (nog) niet botert tussen het Groene Leger, een grote groep jongeren die het initiatief nam voor CPO in Vogelvlucht Ermelo aan Rodeschuurderwegje in Horst, en de buurtvereniging Horst en Telgt.

Het eindstation?
“Is een gesprek tussen jullie niet mogelijk”, zei Dick Tillema (ChristenUnie Ermelo) die concludeerde dat de buurtvereniging en de initiatiefnemers van CPO in Vogelvlucht Ermelo recht tegen over elkaar staan. Hij richtte zich tot C. Veeningen, voorzitter van buurtvereniging Horst en Telgt. “U heeft de vorige keer aangegeven dat de buurtvereniging dit plan ontoelaatbaar vindt; dat dit niet kan in de buurt. Is dit voor de buurtvereniging het eindstation?”

Andere belangen?
Erwin van der Berg, kartrekker van ‘CPO in Vogelvlucht Ermelo’, maakte het er niet beter op, hoe goed zijn bedoelingen ook waren. Hij vertelde dat samen met de andere jongeren van het Groene Leger keukentafelgesprekken waren gevoerd op 100 adressen in de buurt. “Wij kregen verrassend genoeg overwegend positieve reacties, die we ook hebben gedocumenteerd. De buurt zou er dus op tegen zijn? Hoezo? Wellicht heeft de buurtvereniging andere belangen, en lijkt deze niet het geluid te vertegenwoordigen van de hele buurt.”

Anders
Veeningen reageerde ontstemd: “Wilt u de geloofwaardigheid van de buurtvereniging onderuit halen?” Hij op zijn beurt trok de manier van vragen stellen van de jongeren in twijfel. Iedereen zou volgens Veeningen instemmend antwoorden bij een vraag als ‘Gunt u een jongere een woning?’. Daarnaast zei hij als buurtvereniging prima op te treden voor de buurt. “Wij gunnen mensen een woning, maar de manier waarop denken wij anders over.”

Te klein
Het zit de buurtvereniging onder meer dwars dat er te veel woningen gebouwd gaan worden op een naar verhouding te klein stuk grond. Er wordt gevreesd voor verkeers- en parkeerproblemen, de hoogte van de geluidswal tussen de Kynologenclub en bouwperceel tot dat het plan voordeel geeft wat betreft sloopmeters, hoewel dit in tegenspraak is met de regels van het functieveranderingsbeleid.

Onder geen beding
De heer Schreuder van Schreuder Adviseurs die zich sterkmaakt voor de belangen van de eigenaren die aan de Haspel wonen, dreigde de procedure te willen frustreren. Zijn cliënten zijn namelijk al sinds 2009 met de gemeente Ermelo bezig voor een nieuw bestemmingsplan. “Dan komt er iemand langs en krijgt de handen zo op elkaar”, zei hij eerder. Schreuder slijpt alvast de messen getuige zijn inspraakreactie: “Cliënten zullen onder geen beding instemmen met het planologisch vaststellen van de locatie Haspel 123a.”

Niet alledaags
De woningbouwlocatie aan Rodeschuurderwegje heeft namelijk sloopmeters nodig, en die zijn gevonden bij het perceel Haspel 123a. Daar worden diverse voormalige agrarische opstallen gesloopt om het zorggebouw mogelijk te maken. Een beslist niet alledaagse constructie die wordt aangewend om CPO in Vogelvlucht Ermelo mogelijk te maken. Ofwel woningbouw voor jongeren waar zo veel behoefte aan is in Ermelo. Het plan voorziet in 10 sociale huurwoningen en 24 koopwoningen in de categorieën goedkope koop en middeldure koop.

 

 

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden