Hoogbouwplannen Horst: gemeenteraadsleden Ermelo trappen met de buurt op de rem

Het plangebied voor de woningbouwplannen.
Foto: ermelo.nieuws.nl

Formeel weet de gemeenteraad nog van niets. Toch heeft de buurtcommissie het gevoel over afzienbare tijd tegen hoogbouw aan te kijken. Iets waar de buurtbewoners absoluut niet op staan te wachten. Samen met de buurtcommissie trappen gemeenteraadsleden op de rem. Want de hoogbouwplannen zijn nog lang geen gelopen race. Dit valt op te maken uit de buurtbijeenkomst die donderdagavond 30 januari werd gehouden in buurthuis Westerhonk aan de Dr Scheurerlaan 1-3.

Een buurtbewoner die tegenover buurthuis Westerhonk woont. “Ik kwam hier wonen om de blauwe lucht te zien. Straks kijk ik tegen driehoog aan. Bovendien wordt met het complex het aantal huishoudens verdubbeld.” Een buurtbewoner die pal naast Westerhonk woont vreest voor haar privacy. Ze ziet zich bij wijze van als ze de was ophangt, al haar nieuwe buren groeten.

Drie appartementengebouwen
Het betreft de woningbouwplannen op de locatie Fokko Kortlanglaan, Horsterweg en Dr Schreurerlaan. In december 2019 berichtte de gemeente Ermelo dat het college van burgemeester en wethouders kennis had genomen van de plannen. Het gaat hierbij om drie appartementengebouwen met 51 instapappartementen: 36 goedkope koopappartementen (<€200.000,00 V.O.N.) en 15 huurappartementen in de prijsklasse tussen €607,00 – €720,00 per maand.

Haalbaar
De plannen zijn getoetst op haalbaarheid en kunnen door naar de zogenaamde prioriteringsronde. Deze prioriteringsronde vindt plaats in juni/juli en de ontwikkelaar kan zich daarvoor tot maart aanmelden. Alle plannen die op haalbaarheid zijn getoetst worden dan langs het afwegingskader woningbouw gelegd en beoordeeld. Hiermee scoort een plan punten. De beste plannen met de meeste punten zal de gemeente medewerking aan verlenen. Uit het haalbaarheidsonderzoek bleek dat er mogelijkheden liggen voor dit plan. Stedenbouwkundige inpassing is een onderwerp dat in het afwegingskader verder wordt beoordeeld. Het plan wordt als haalbaar gezien op basis van criteria ‘goede ruimtelijke ordening’. Initiatiefnemer kan tot 1 maart 2020 het definitieve plan indienen om mee te doen in de prioriteringsronde. Eind juni maakt het college bekend welke woningbouwplannen een prioritaire status hebben gekregen.

Bezwaren
In februari 2019 kreeg de buurt te horen over de plannen. In een keurig overzicht is sindsdien de stand van zaken bijgehouden dat werd gepresenteerd door Hans Wolfrat van de buurtcommissie. Uit zijn woorden klonk een bepaalde strijdbaarheid als ook een mate van onzekerheid door. Zo moet het rustieke en open karakter van de buurt geen geweld worden aangedaan door de hoogbouwplannen. Ondanks dat de buurtcommissie de bezwaren van buurtbewoners uitte tijdens een informatiebijeenkomst, gesprekken, brieven met Veen Architekten en wethouder Laurens Klappe, krijgt deze het gevoel niet gehoord te worden. Dit onder meer gezien het persbericht dat de gemeente Ermelo in december 2019 verspreidde.

Ludieke acties?
“Moeten we wachten tot 1 maart om te horen of deze planschetsen definitief worden, of moeten we nu ons standpunt kenbaar maken”, vroeg Wolfrat aan de buurtbewoners. Iemand opperde het voeren van ludieke acties. De aanwezige gemeenteraadsleden: Han Wilhelm (BurgerBelangen Ermelo), Evelien Kars (Progressief Ermelo), Cor Louwerse (CDA Ermelo), Dick te Brake (CDA Ermelo) en Dick Tillema (ChristenUnie Ermelo) adviseerden ‘de koninklijke weg te bewandelen’.

Sterker staan
Het was niet dat de raadsleden hun mening gaven over de nieuwbouwplannen. Maar zo gaf Cor Louwerse aan, de gemeenteraad heeft uiteindelijk wel het laatste woord. Daarom werd benadrukt dat de buurtcommissie alle raadsfracties moet benaderen. “Zoek bovendien een stedenbouwkundige die het plan voor jullie kan bekritiseren”, adviseerde Han Wilhelm, “dan sta je sterker.” Dick Tillema vulde aan: “Kom met een concreet plan van wat de buurt wel wil.”

Goede adviseur
Daarnaast zou de buurt sterker staan als het zich organiseert en zich als buurtcommissie registreert. Ook werd geopperd een goede adviseur in de hand te nemen, als ook zich aan te sluiten bij buurtvereniging Horst & Telgt.

 

 

 

 

 

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden