Politiek Ermelo vergadert vanavond over komst zonnepark aan de Schaapsdijk

Foto: Gemeente Ermelo

Als het aan het zonne-energiebedrijf Solarcentury, de Ermelose energie-coöperatie Veluwe Energie en de landeigenaar Van der Pol ligt, komt er een zonnepark aan de Schaapsdijk. Het betreft een perceel van bijna 9 hectare in het buitengebied van Ermelo, tussen de A28 en het buurtschap Horst.

Ongeveer 6 normale voetbalvelden
Het zonneveld wordt ongeveer 4 hectare groot zijn, te vergelijken met 6 normale voetbalvelden, en bestaat uit circa 22.850 zonnepanelen. Deze zonnepanelen leveren jaarlijks stroom voor ongeveer 2.000 huishoudens. De rest van de grond blijft in gebruik als landbouwgrond

Mag het wel of niet?
Omdat het gebied de bestemming Agrarisch en Agrarisch met Landschappelijke waarden heeft, zal voor de realisatie van het zonnepark moeten worden afgeweken van het bestemmingsplan. Vanavond overlegt de politiek in het gemeentehuis met de diverse betrokken partijen. Doel van het overleg is om dan ‘een verklaring van geen bedenkingen’ te geven, of juist niet. Die is nodig om een omgevingsvergunning te kunnen verlenen. Het college van B & W meent dat het initiatief goed past bij de duurzaamheidsambities van de gemeente Ermelo.

Voor 30 jaar
In de achterliggende stukken valt onder meer te lezen dat het zonneveld landschappelijk wordt ingepast door bomenrijen van knotwilgen en elzen. Na de periode van 30 jaar wordt het zonneveld ontmanteld, en wordt het gebied in agrarische staat teruggebracht.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden