Gemeenteraad ‘breekt het hoofd’ over financiële keuzes

Foto: Archief

Hoe ziet toekomstig Ermelo eruit? Dit vraagt de gemeenteraad zich af in een persbericht op dinsdag 18 juni. 

Veel geld
In Ermelo zijn er mooie plannen en grote ambities. Dit kost veel geld. De gemeenteraad moet de komende maanden hierover belangrijke keuzes maken. Want alle ambities volgen is alleen mogelijk als er meer geld bijkomt.

Burger geraadpleegd
Voordat de raad keuzes maakt, heeft hij de inwoners betrokken bij deze afwegingen. Bijna 600 mensen hebben in de eerste week van mei hun mening laten horen via gesprekken met de raadsleden of via de online vragenlijst. Daar is de gemeenteraad heel blij mee.

Hoofdlijnennotitie
Die informatie is nu verzameld, geanalyseerd en verwerkt in een Hoofdlijnennotitie. Deze notitie geeft alle mogelijke keuzeopties weer. De een reëler dan de ander. Dit is de basis waarop de gemeenteraadsleden na de zomer met elkaar in debat gaan over de belangrijkste taken van de gemeente Ermelo.

Debat voeren
Voordat het zover is moet de gemeenteraad eerst de notitie vaststellen en een besluit nemen over de manier waarop de raadsleden dit debat willen voeren. Daarom staat de notitie op de agenda van de commissievergadering van Bestuur en Middelen van 27 juni 2019. Iedereen is welkom hierbij aanwezig te zijn.

  • Houd de website, de krant en/of de sociale media in de gaten voor de laatste stand van zaken.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden