Gaat straat in Ermelo ’t Bezwaarhofje, -laantje of -straatje heten?

Foto: Anne Dragt

Anne Dragt uit Ermelo gaat morgen 14 juni op het gemeentehuis te Ermelo, een brief overhandigen gericht aan de Commissie Naamgeving Openbare Ruimte.

In deze brief wordt een verzoek gedaan aan de Commissie Naamgeving Openbare Ruimte om één van de straten of hofjes in het plangebied Kerklaan-Postlaantje te voorzien van de aangedragen namen: ’t Bezwaarhofje, ’t Bezwaarlaantje en ’t Bezwaarstraatje.

Eén van de straten in het plangebied Kerklaan-Postlaantje krijgt volgens Anne Dragt namelijk de naam Wegwijzer. Overige namen voor straten en hofjes zouden op deze locatie vooralsnog niet bekend zijn.

In de brief schrijft Anne Dragt onder meer:
“Wegens de voorliggende bezwaren is de bouw van de appartementen in het plangebied Kerklaan-Postlaantje stilgelegd en dus zal de aanleg van deze straten en hofjes nog een geruime tijd op zich laten wachten. Al deze extra tijd heeft mij in de gelegenheid gesteld om rustig na te denken over eventuele namen voor de toekomstige straten en hofjes.

Nu er door u een passende naam gekozen is, welke een connectie heeft met het verleden van het plangebied, leek het mij passend om één van de straten of hofjes van een naam te voorzien welke verband houdt met het heden van het plangebied.

Graag doe ik u dan ook het verzoek om één van de straten of hofjes te voorzien van de hiernavolgende namen:

Wanneer het een hofje betreft:
’t Bezwaarhofje

Of wanneer het een straat/laan betreft:
’t Bezwaarlaantje / ’t Bezwaarstraatje

Graag verzoek ik u, om bij het toekennen van de nieuwe namen van deze straten en hofjes, mijn verzoek mee te nemen in uw afweging.

Naar alle waarschijnlijkheid zal de daadwerkelijke aanleg van de straten en hofjes in het plangebied Kerklaan-Postlaantje nog wel enige tijd duren. In deze tussentijd zal ik verder nadenken over passende straatnamen voor de overige straten en hofjes. Wellicht schiet mij een passende straatnaam te binnen, welke geen verband houdt met het verleden of het heden, maar juist met de toekomst van het plangebied Kerklaan-Postlaantje.”

Met vriendelijke groet,

Anne Dragt

 

 

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden