Gemeenteraad Ermelo wil onafhankelijk advies in zaak eendenslachterij Tomassen Duck-To B.V.

Foto: Archief Grietje-Akke de Haas

De gemeenteraad in Ermelo wil een onafhankelijk advies in de zaak van Tomassen Duck-To, de eendenslachterij aan aan Fokko Kortlanglaan 116 in Ermelo.

Dit schrijven de raadsleden van CDA, Progressief Ermelo, ChristenUnie, BurgerBelangen Ermelo, SGP en VVD in een gezamenlijk persbericht, woensdag 22 mei.

Verklaring van geen bedenkingen
In de vergadering van de commissie Infrastructuur en Ruimte van dinsdag 21 mei is er gesproken over het raadsvoorstel voor het afgeven van een Verklaring van geen bedenkingen (VVGB) Tomassen Duck-To B.V. Met zo’n VVGB kan het college de aanwezige, maar op dit moment nog illegale, bebouwing legaliseren waardoor het bedrijf weer binnen het vorig jaar vastgestelde bestemmingsplan past.

Daar wringt de schoen
De hoeveelheid bebouwing die gelegaliseerd moet worden is niet groot wanneer gekeken wordt naar het hele terrein, maar om te kunnen legaliseren moet er een goede ruimtelijke onderbouwing gegeven worden. En daar wringt de schoen voor de raadsleden. Zo’n onderbouwing wordt gebaseerd op de aanwezige informatie. In dit geval komt die informatie uit een door Tomassen zelf aangeleverd rapport waarin zij ook zelf de onderbouwing geven. Het college van B&W heeft deze onderbouwing één op één en zonder toelichting overgenomen en verwacht dit ook van de raadsleden.

Wettelijke plicht
De raad heeft echter de wettelijke plicht om zelf een oordeel te vormen op basis van onafhankelijke informatie en dus niet op informatie die door de aanvrager zowel aangeleverd als beoordeeld is. Gezien de complexiteit van dit dossier is besloten om een extern adviseur in te schakelen om op die manier de door Tomassen aangeleverde en beoordeelde ruimtelijke onderbouwing te laten toetsen. Pas wanneer dit gebeurd is kunnen de raadsleden, ieder voor zich, een standpunt innemen over het al dan niet afgeven van een VVGB.

Onafhankelijk advies
Het krijgen van zo’n extern advies kost tijd en daarom zal er in de komende raadsvergadering nog geen besluit genomen worden over het afgeven van de VVGB, maar zal er een motie ingediend worden om dit uitstel te regelen. Uiteraard wil ook de raad dat er zo spoedig mogelijk een besluit genomen kan worden, maar wel op basis van onafhankelijk advies en op een manier die past binnen de wettelijke plicht van de raadsleden.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden