Gemeenteraad voert druk op voor tijdelijke huisvesting jongeren in Ermelo

Foto: Archief Grietje-Akke de Haas (bewerkt)

Nog voor het komende zomerreces moet het college van burgemeester en wethouders met voorstellen komen om op korte termijn tijdelijke huisvesting te realiseren voor jongeren. De voltallige gemeenteraad steunde donderdagavond 4 april de motie, een initiatief van Progressief Ermelo, mede ingediend door BurgerBelangen Ermelo, SGP Ermelo en VVD Ermelo. De manier waarop de motie tot stand kwam was echter tegen het zere been van ChristenUnie Ermelo en CDA Ermelo.

De motie richt zich specifiek op het realiseren van tijdelijke huisvesting voor jongeren tot 23 jaar met een huurprijs tot de maximale grens voor huurtoeslag; in 2019 is dat 424, 44 euro.

Fel
Ronald van Veen, raadslid ChristenUnie Ermelo , haalde het felst uit tegen de indiener van de motie; Evelien Kars, raadslid van Progressief Ermelo. Op zich zei hij geen probleem met de inhoud te hebben van de motie. “Wel met de timing”, waarbij hij verwees naar een resolutie van CDJA (Christen Democratisch Jongeren Appèl), ingediend tijdens de ledenvergadering van het CDA , dinsdagavond 2 april. In de resolutie beloven de jongeren zich hard te maken om met spoed jongerenhuisvesting te realiseren in Ermelo. Eerder had een regionaal dagblad hierover bericht.

Solistisch optreden
“Waar is de samenwerking mevrouw Kars?”, vroeg Ronald van Veen zich af. “We zouden toch samen het woningbouwprogramma vlot trekken? Nu gaat u ineens solistisch optreden. Uw motie kregen wij twee dagen voor de raadsvergadering zou plaatsvinden. Dan zijn de fractie-overleggen al geweest. Ik wist hier niets van. Als je wilt samenwerken licht je elkaar in, in plaats van op de solistische toer te gaan.”

Compliment
Cor Louwerse, raadslid CDA Ermelo, bevestigde dat de motie qua strekking veel weg had van de resolutie van het CDJA. “Dat is het grootste compliment dat de coalitie het CDJA kan maken.” Hij plaatste wel een kanttekening bij de motie. “Wij gaan namelijk een initiatiefvoorstel schrijven waarin we het huisvestingsprobleem breder willen aanpakken.”

Kalm
Evelien Kars bleef kalm onder de naar haar geuite kritiek. De motie was volgens haar ingegeven na een moment van reflectie over het eerste jaar dat zij raadslid is. Ook benadrukte zij dat de motie gericht is op het realiseren van tijdelijke huisvesting van jongeren.

Moeilijkheden
Daarnaast sprak een persbericht na de raadsvergadering van Progressief Ermelo, BurgerBelangen Ermelo, SGP Ermelo en VVD Ermelo, over het inlossen van één van de speerpunten uit het coalitieakkoord ‘Dichterbij’. Namelijk het realiseren van 240 financieel passende woningen voor starters en jongeren. “Het bouwen van kleine, betaalbare woningen specifiek voor jongeren stuit echter op moeilijkheden”, verklaart het persbericht het indienen van de motie.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden