Gemeenteraad Ermelo stelt besluit verhoging OZB woningen een week uit

Foto: Archief

Het besluit over de Programmabegroting 2019-2022 is een week opgeschort, en staat donderdag 8 november opnieuw op de agenda van de gemeenteraad. Het grootste ‘struikelblok’ gisteravond, donderdag 1 november, was het voorstel van het college om de OZB woningen in 2019 te verhogen met 22 procent, om de begroting sluitend te krijgen.

Hondenbelasting
Over het voornemen van het college om met ingang van 2019 de hondenbelasting af te schaffen, een flinke inkomstenbron van de gemeente, werd al eerder besloten dit een jaar uit te stellen. Maar nog oordeelden de partijen dat daarmee de verhoging van de OZB woningen te fors is. Liever wordt een oplossing gezocht in het bijstellen van bepaalde ambities en posten voor 2019 te verlagen dan wel te schrappen.

Kunst en Cultuur
Uit de ingediende amendementen en bleek dat vooral  Kunst en Cultuur onder druk komt te staan, om de voorgestelde verhoging OZB woningen te verlagen. CDA Ermelo en ChristenUnie Ermelo willen de eenmalige post 2019 voor storting in fonds van € 150,000,– geheel schrappen. VVD Ermelo, BurgerBelangen Ermelo, Progressief Ermelo en SGP Ermelo willen de post met € 100.000 verlagen.

Aanpassingsvoorstel
Voor wethouder Wouter Vogelsang vormden de meningen van de partijen en hun voorgestelde wijzigingen aanleiding de gemeenteraad te vragen het onderwerp op te schorten. Hij bereidt de komende dagen een aanpassingsvoorstel voor, dat uiterlijk woensdagmorgen wordt aangeboden aan alle partijen.

Stemmen staken
CDA Ermelo en ChristenUnie Ermelo wilden echter doorgaan met vergaderen over het onderwerp. De overige partijen stemden met het voorstel van de wethouder in. Doordat een raadslid afwezig was staakten de stemmen met 10 tegen 10. In zo’n situatie wordt toch het onderwerp doorgeschoven.

 

 

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden