Vrienden van Calluna krijgen steun van het college van B & W Ermelo

Het huidige zwembad Calluna.
Foto: Archief Grietje-Akke de Haas

Vrienden van Calluna krijgen steun van het college van burgemeester en wethouders Ermelo. Dat is althans de interpretatie van de actiegroep die ijvert voor een volwaardig recreatiebad in het nieuw te bouwen zwembad Calluna. Vrienden van Calluna schrijven in een persbericht:

In de nieuwsbrief Sportbedrijf Ermelo van 1 september j.l. geeft wethouder Wouter Vogelsang aan blij te zijn dat hij als portefeuillehouder betrokken mag zijn bij de oprichting van het nieuwe sportbedrijf Ermelo per 1 januari 2019.

De wethouder geeft deze blijdschap als volgt weer:
Het belang van sport staat bij het huidige college niet ter discussie. In de gemeente Ermelo zetten we sport steeds meer integraal in als middel om naast gezondheidsdoelen ook vraagstukken op het maatschappelijk terrein aan te pakken. Kijk, dat sport goed is voor zowel jong als oud en lichaam en geest is geen geheim, maar het heeft meer functies. Sport kan een bijdrage leveren aan het opbouwen en onderhouden van sociale contacten, aan de zelfredzaamheid van kwetsbare doelgroepen aan het “meedoen” in de maatschappij. Sport kan mensen weer perspectief bieden en kan bruggen slaan tussen alle inwoners van Ermelo, want sport verbroedert en verbindt.

100% eens
De Vrienden van Calluna zijn het 100% eens met deze prachtige woorden. De wethouder beschrijft namelijk exact wat er de afgelopen 28 jaar in het open zwembad Calluna met recreatiebad heeft plaatsgevonden. En wat er in een nieuw Calluna met recreatiebad weer zal gaan gebeuren!!

Geef kwetsbare doelgroepen een kans
Geef daarom kwetsbare doelgroepen als kinderen, gezinnen, minder – validen, senioren en toeristen ook de komende 40 jaar weer de kans om “mee te doen” in de maatschappij. Zij willen precies hetzelfde realiseren als het college aangeeft. Het betreft duizenden personen, 70 % van alle gebruikers.

Oproep
Vrienden van Calluna roepen de gemeenteraad op: Geachte raadsleden, laat het niet alleen bij de mooie woorden van de wethouder. Wees ook daadkrachtig en respecteer de wensen en belangen van genoemde kwetsbare doelgroepen. Het gaat niet alleen de huidige bevolking, maar ook om hun kinderen en kleinkinderen. Kies daarom nu voor een nieuw Calluna met recreatiebad.

Reacties

article
38863
Vrienden van Calluna krijgen steun van het college van burgemeester en wethouders Ermelo. Dat is
https://ermelo.nieuws.nl/gemeenteraad/20180914/vrienden-calluna-krijgen-steun-college-b-w-ermelo/
2018-09-14T12:59:02+00:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/109/2018/06/07105754/23EN-Calluna.jpg
Politiek