ChristenUnie Ermelo gaat niet meteen voor verhogen belastingen

Fractie ChristenUnie Ermelo.
Foto: Grietje-Akke de Haas

“Misschien komen we er niet onderuit dat de belastingen verhoogd moet worden, maar dat hoeft niet meteen zo fors als wordt voorgesteld.”

Dit schrift ChristenUnie Ermelo in een persbericht naar aanleiding van het voorstel van het college van B & W om de OZB (Onroerende Zaakbelasting) woningen in 2019 verhogen.

Geen verrassing
“Dat Ermelo ambities en grote plannen heeft is bekend. Veel van onze gemeentelijke gebouwen (scholen, het gemeentehuis en het zwembad) zijn meer dan 40 jaar geleden gebouwd. Die renoveren of herbouwen is een middel om de voorzieningen in Ermelo op peil te houden. Als we alles willen realiseren dan kost dat veel geld. Veel van de ambities en plannen zijn al langer bekend. De presentatie van afgelopen donderdag was dan ook geen verrassing.

Verwijten
De pm posten, dus posten waarvoor eerder nog geen bedrag bekend was, zijn nu ook ingevuld. Dat geeft helderheid en duidelijkheid. Dat had eerder gekund, maar we schieten er niet veel mee op om dit vorige colleges te verwijten. De verrassing zat er voor ons in dat er voor wordt gekozen om de ambities te bekostigen middels een forse verhoging van de onroerende zaak belasting (OZB). Gemeente Ermelo heeft een lage OZB doordat jarenlang de OZB alleen verhoogd is met de inflatiecorrectie. Als ChristenUnie zijn wij er niet op tegen de OZB te verhogen, maar niet op deze manier en niet in dit tempo. Plannen en ambities zet je weg in de tijd, evenals het geld dat daar voor nodig is. Dus je gaat als raad eerst met elkaar kijken wat nu nodig is en wat later kan. Sommige ambities en plannen staan al vast. Voor andere kun je meer tijd nemen.

Rendementen
Een nadeel met de huidige methode van het presenteren van onkosten is dat investeringen genoemd mogen worden in een programmabegroting, maar de rendementen niet. Dat is jammer en kan een verkeerde voorstelling van zaken geven. De nadruk ligt nu eenzijdig op wat het ons allemaal kost, maar er zijn ook maatregelen die ons iets op gaan leveren. Investeringen in duurzaamheid zullen ons bijvoorbeeld in de loop van de jaren geld opleveren, want er wordt minder aan energiekosten uitgegeven. En als Ermelo grond verkoopt levert dat ook geld op. Wat heel goed kan betekenen dat er helemaal niet zo’n forse belastingverhoging nodig is.

De soep wordt…
Het college zet nu hoog in. De raad mag daarna alles tot de juiste proporties terug brengen. Kan het allemaal weer mee vallen. Oftewel: de soep wordt meestal niet zo heet gegeten als hij wordt opgediend. Als ChristenUnie Ermelo zullen wij gaan pleiten voor temporisering. Misschien komen we er niet onderuit dat de belastingen verhoogd moet worden, maar dat hoeft niet meteen zo fors als wordt voorgesteld. Ga onderzoeken wat op korte termijn echt nodig is en wat op de lange termijn planning kan. Maak daarnaast ook heldere keuzes. Wat de ChristenUnie betreft laten we onze inwoners hierover mee praten!”

Reacties

article
38802
“Misschien komen we er niet onderuit dat de belastingen verhoogd moet worden, maar dat hoeft
https://ermelo.nieuws.nl/gemeenteraad/20180911/christenunie-ermelo-gaat-meteen-verhogen-belastingen/
2018-09-11T13:39:34+00:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/109/2018/09/11133832/37EN-ChristenUnieFractie.jpg
Politiek