CDA Ermelo blijft ijveren voor recreatiebad in nieuwe sportcentrum

Het huidige zwembad Calluna.
Foto: Archief Grietje-Akke de Haas

CDA Ermelo blijft ijveren voor recreatiebad in nieuwe sportcentrum. Dat is op te maken uit een persbericht van de Samenlevingspartij.

CDA Ermelo bericht:

Voor inwoners én toeristen
De braderieën zijn weer van start, Ermelo is volgestroomd met tienduizenden toeristen en de thermometer geeft tropische temperaturen aan. Voor het CDA Ermelo reden om stevig te pleiten voor de noodzaak om ook in de toekomst het dorp met goede voorzieningen te behouden en daarmee aantrekkelijk te blijven voor inwoners en toeristen.

Opnieuw op de agenda
Vorig jaar juli besloot de meerderheid van de gemeenteraad dat bij de realisatie van het nieuwe sportcentrum in Ermelo op de Zanderij volledig klimaat neutraal gebouwd wordt het recreatiebad behouden dient te worden. Na het zomerreces staat de toekomst van het nieuwe sportcentrum en dan vooral het recreatiebad opnieuw op de agenda van de gemeenteraad. Het nieuwe college doet een voorstel waarbij het eerdere voorstel van de gemeenteraad wordt teruggedraaid.

Enorm belangrijk
CDA Ermelo blijft onverminderd voorstander van behoud van het recreatiebad van Calluna. Woordvoerder Erik van der Weide vertelt: “Een recreatiebad is enorm belangrijk als voorziening in een dorp als Ermelo. Voor ouderen, jonge gezinnen, schoolgaande kinderen, maar ook toeristen.”

Onder de loep
Het CDA Ermelo staat achter het besluit van het college om zo snel mogelijk te zoeken naar een sluitende begroting, maar vindt dat daarover integrale besluitvorming over alle uitgaven van de gemeente moet plaats vinden. Van der Weide -die ook woordvoerder financiën is- stelt: “Wij pleiten jaar in, jaar uit voor een structureel sluitende begroting. Het is dus goed dat alle uitgaven nu onder de loep worden genomen. Maar wij zouden liever zien dat dan ook alle uitgaven onder de loep worden genomen en het raadsbesluit over het recreatiebad wordt gerespecteerd door eerst te zoeken naar bezuinigingen op uitgaven op andere onderwerpen.”

Volop te kiezen
CDA Ermelo hoopt dat het eerdere besluit over het recreatiebad toch wordt uitgevoerd, zodat ook in de weken dat de temperaturen weer teruglopen en het weer regent in Ermelo, ook de toeristen nog volop te kiezen hebben.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden