Tomassen Duck-To B.V. Ermelo op de korrel om stankoverlast

Foto: Archief

Tomassen Duck-To B.V., het bedrijf aan Fokko Kortlanglaan 116 in Ermelo, dat verse bevroren pekingeend en eendendelen produceert, moet eerst zijn milieuvergunningen op orde hebben en afrekenen met de stankoverlast, voor de gemeenteraad een beslissing wil nemen over de positie van het bedrijf in het nieuwe Bestemmingsplan De Driehoek.

Dat hebben de leden van de commissie infrastructuur en ruimte gisteravond 16 januari, besloten. Met andere woorden; het Bestemmingsplan De Driehoek wordt voor vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad op donderdag 1 februari, maar de commissie wil dat het onderdeel Tomassen Duck-To B.V eruit wordt gehaald. 

Voorzet
Mevrouw C.van Eijsden-Dee gaf de voorzet voor de beslissing. De vrouw die in de buurt van het bedrijf woont sprak van stankoverlast die de afgelopen jaren alleen maar is toegenomen. “Het is dermate erg dat wij zomers nauwelijks meer buiten kunnen zitten, en dat er bij het ’t Zomernest gratis drankjes aan de klanten gegeven moeten worden ter compensatie.”

Drie keer over de kop
Verhaal halen bij Tomassen of de gemeente Ermelo haalde niets uit, zo ervoer zij. De door mevrouw ingeschakelde ODNV (Omgevingsdienst Noord-Veluwe) constateerde volgens haar dat in juni 2017  dat Tomassen een IPPC-bedrijf is geworden en M.E.R.-plichtig is. ” In augustus constateert de ODNV dat Tomassen op 122.500 kg eendenvlees per dag zit, terwijl je al een IPPC-bedrijf en M.E.R.-plichtig bent vanaf 50.000 kg per dag. Dus bijna 3x over de kop. Ze stellen dat Tomassen een revisie-vergunningsverzoek moet doen en dat het bedrijf uitstel krijgt voor de inlevering tot 7 sept 2017. Dan zal er gehandhaafd gaan worden. Maar, Tomassen krijgt weer uitstel tot 1 febr. 2018.”

Houden aan slachtcapaciteit
Daarnaast stelde mevrouw dat de geplande vrieshal in strijd is met het huidige Bestemmingsplan De Driehoek. “Het bebouwingspercentage wijzigt namelijk van 80% naar 100%.” Mevrouw riep de commissieleden op het nieuwe Bestemmingsplan De Driehoek niet goed te keuren voor het gedeelte van het bedrijf Tomassen. “Niet alvorens de stankoverlast is opgelost en het bedrijf zich ook wat betreft de grootte en slachtcapaciteit houdt aan het nu vigerende bestemmingsplan.”

‘Niet te vermijden’
Gerard Elbertsen, directeur van Tomassen Duck-To B.V, vertelde dat de productie flink is gestegen door de overname van het bedrijf VSE ba uit Harderwijk. “Daarvoor dienen we een revisie-vergunningsaanvraag in voor 1 februari 2018.” Elbertsen zei zich bewust te zijn van de stankoverlast in de buurt. “Dat valt niet altijd te vermijden. Maar we zetten ons maximaal in met de overlast zoveel mogelijk te beperken.” Overigens vroeg hij zich wel af of de stankoverlast alleen is toe te schrijven aan Tomassen. “In de buurt is er een rioolput en ook bedrijven hier in De Driehoek en op industrieterrein Veldzicht kunnen stankoverlast veroorzaken.”

Zeer kritisch
De commissieleden toonden zich zeer kritisch over de zaak. Désirée Meijsen (Ermelo-Liberaal): “Er worden meer eenden geslacht dan is toegestaan, gedoogt de gemeente dat?” Han Wilhelm (BurgerBelangen Ermelo) viel over de handhavingsprocedure: “Hoe is het mogelijk dat hier niet gehandhaafd wordt terwijl de gemeente wel op de hoogte van een heg handhaaft.”

Wel instemmen?
Wethouder Jan van den Bosch vroeg de commissieleden wel in te stemmen met de vrieshal volgens de regels die nu gelden. Achteraf zou blijken dat dit niet mogelijk is vanwege de toename van de bebouwingspercentage van 80% naar 100%, wat niet toegestaan is in het huidige bestemmingsplan.

Waar trekken we de streep?
De commissieleden lieten zich niet ‘om de tuin leiden’. Anneke Knoppert (Progressief Ermelo): “Stel nu dat de vrieshal milieutechnisch niet past? Bovendien vind ik het prima dat een bedrijf uitbreidt, maar hier is gewoon een tweede bedrijf bij gekomen. Waar trekken we de streep van wat aanvaardbaar is in dit gebied?”

Teveel open eindjes
De commissie was unaniem van mening dat er teveel open eindjes zijn om een goede beslissing te nemen over het onderdeel Tomassen Duck-To. Te meer omdat de wethouder aangaf dat milieuvergunning-procedure maanden, misschien wel een jaar, in beslag neemt. En dat zou niet ten koste moeten gaan van de overige belanghebbenden in het nieuwe bestemmingsplan.

 

 

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden