RKPWA Ermelo voert met actie druk op voor nieuwbouw

De RK basisschool Prins Willem Alexander aan De Wetstraat 8-10 voerde vandaag, donderdag 7 december, een ludieke actie om de druk voor nieuwbouw op te voeren.

“Als de wind verkeerd staat is het overdag niet warmer dan 15 graden in de school”, verklaarde directeur Christie van Seventer de bittere noodzaak van nieuwbouw. “Bovendien kampen we met lekkages en schimmel.”

Met fotoreeks door Grietje-Akke de Haas

Dik ingepakt
Een juf bevestigde dit. “Neem nu vandaag; de wind staat op ons lokaal, dus is het niet warmer dan 16 graden terwijl de verwarming loeit. Ik heb gewoon steenkoude benen.” Haar groep die zich dik had ingepakt tegen de kou werd als eerste gefilmd, daarna volgden de andere groepen. Het filmpje wordt zodra deze klaar is op Facebook gezet. Verantwoordelijk wethouder Laurens Klappe krijgt persoonlijk het filmpje toegezonden.

Schrijnend
Hoe ludiek de actie ook oogt, de situatie is schrijnend. Volgens Van Seventer is Stichting Catent die katholiek basisonderwijs in de regio verzorgt, al ruim 2 jaar actief bezig met de nieuwbouwplannen. Maar de ene na de andere hobbel zou een snelle voortgang torpederen. De schooldirecteur en haar team sloegen bijna op tilt toen zij uit de krant vernamen dat de nieuwbouw niet in 2018 zal plaatsvinden. Deze uitspraak had wethouder Klappe gedaan bij de behandeling van de begroting op 9 november.

Forse overschrijding
Van Seventer: “Heel merkwaardig, want op 16 november heeft het bestuur van Catent met de wethouder afgesproken om voor het tekort een oplossing te vinden.” Volgens Van Seventer wordt het budget met 230.000 euro overschreden op een bedrag van 2 miljoen euro. “Deze forse overschrijding is te verklaren. De markt trekt immers aan zodat de bouwkosten hoger uitvallen. Dus hoe langer we wachten, hoe duurder de nieuwbouw wordt.”

Wakker geschud
Inmiddels heeft Van Seventer haar speren gericht op de gemeenteraad. “Ik vind dat die er nu maar over moet beslissen.” Marielle Kuijpers, raadslid namens BurgerBelangen Ermelo, is wakker geschud. “In de Commissie Samenleving van 29 november heeft Monique van den Broek van de VVD gevraagd of het klopt dat de bouw van de RKPWA niet in 2018 plaatsvindt. Dit was namelijk door de wethouder bij de behandeling van de begroting gemeld. Wethouder Klappe zei dat hiermee het komend schooljaar werd bedoeld. De bouw start wèl komend kalenderjaar. Geen van de partijen zei evenwel dat de situatie te lang duurt. Tot ik werd geïnformeerd door een ouder van één van de leerlingen. Waarop ik een gesprek heb gehad met de schooldirecteur die me over de dringende noodzaak van nieuwbouw vertelde.”

Onacceptabel!
Marielle vertolkt de mening van Burger Belangen Ermelo in deze kwestie: “Al op 23 April 2015 heeft de raad besloten de vervangende nieuwbouw van de RKPWA te bekostigen. Ruim 2,5 jaar later wordt er nog steeds gediscussieerd over vierkante meters en de bekostiging ervan. Voor BurgerBelangen is de maat vol. Deze discussie duurt te lang. De school en vooral haar leerlingen zijn hier de dupe van. En dat is onacceptabel! Als het college geen besluit kan nemen, dan moet de raad het maar doen. BurgerBelangen komt dan ook in de raadsvergadering van 14 december met een motie waarin zij het college opdraagt met een raadsvoorstel te komen, op basis waarvan de raad haar besluit kan nemen. Uiterlijk 1 februari 2018 komt er daardoor een definitief einde aan alle discussie en kan de RKPWA verder met de bouw van haar nieuwe school.”

‘Eenvoudige’ rekensom
Wethouder Laurens Klappe hoopt voor de kerst spijkers met koppen te slaan met het bestuur van Catent. Op 11 december gaan beide partijen opnieuw in overleg. Uit de woorden van Klappe valt op te maken dat het eigenlijk om een ‘eenvoudige’ rekensom gaat. Er is een bepaald budget beschikbaar die regels inhouden waar het bestuur van Catent zich aan dient te houden. “Als de architect vervolgens meer kubieke meter aan school tekent dan komen de kosten boven het budget uit.” Het verschil in de kosten wordt met name veroorzaakt door een grotere oppervlakte van het schoolgebouw. De bekostiging is gebaseerd op 653 m², terwijl door het creëren van entresols in de lokalen de totale oppervlakte uitkomt op 796 m². Dit antwoordde het college op schriftelijke vragen van CDA Ermelo.

Start na de zomer van 2018
Volgens Klappe doet het college zijn uiterste best om de kosten van de nieuwbouw binnen de perken te houden. “Als we er financieel uitkomen met het bestuur van Catent is het streven na de zomervakantie van 2018 te starten met de nieuwbouw.”

 

 

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden