Pauzeplek net buiten schoolplein voor leerlingen die willen roken

Ondanks het rookverbod zijn leerlingen niet minder gaan roken.
Ondanks het rookverbod zijn leerlingen niet minder gaan roken.
Foto: Grietje-Akke de Haas

Christelijk College Groevenbeek is van plan een deel van de groenstrook tussen Groevenbeek en het voetbalterrein van DVS te gaan gebruiken als pauzeplek voor leerlingen die willen roken. Het gaat om een groenstrook die de school gaat huren van de gemeente.

Dit is op te maken uit het besluit van het college van burgemeester en wethouders.

Niet minder
Aanleiding is het rookverbod op schoolterreinen dat sinds 3 jaar van kracht is. Naar nu blijkt zijn leerlingen niet minder gaan roken. Volgens de achterliggende stukken van het collegebesluit gaan ze juist de buurt in om daar in groepen te staan roken. Dit veroorzaakt onrust en overlast in de buurt. Met name als het gaat om de leerlingen aan de VMBO-kant van de school, die richting de parkeerplaats van het voetbalveld lopen. Onderweg blijven zij hangen op plekken waar omwonenden wonen of wandelen.

Tijdrovend en ingewikkeld
Handhaven en toezichthouden op de rokende leerlingen is zo tijdrovend en ingewikkeld, dat de school en een groepje leerlingen een plan hebben bedacht. Doel van het plan is dat leerlingen daadwerkelijk ontmoedigd worden om te gaan roken en er beter toezicht en handhaving vanuit de school gehouden kan worden op rokende leerlingen.

Camera’s
Voor leerlingen uit leerjaar 1, 2 en 3 is het verboden om te roken, zo bepaalt het plan. Vanaf leerjaar 4 worden leerlingen ontmoedigd in het roken. Als zij toch willen roken, kan dat op een pauzeplek buiten het schoolplein, maar wel in het beeld van school. Hiervoor wil Groevenbeek een deel van de groenstrook tussen Groevenbeek en het voetbalterrein van DVS gebruiken. Op deze plek worden camera’s gericht en er kan beleid vanuit school gemaakt worden over toezicht en handhaving. De pauzeplek wordt sober ingericht. Het zal geen aantrekkelijke plek zijn en leerlingen worden verantwoordelijk gemaakt voor het netjes houden van de pauzeplek. Hiermee hebben omwonenden geen hinder van de leerlingen die hier staan. Wat overlast in de buurt voorkomt, zo voorziet het plan. Leerlingen die alsnog de buurt ingaan, worden door de medewerkers van school vermaand om op het schoolterrein te blijven.

Liever niet
De gemeente werkt overigens liever niet mee aan het creëren van een rokersplek voor leerlingen. De gemeente wil echter ook geen overlast in de buurt. Omdat Groevenbeek een strakker ontmoedigingsbeleid maakt op het roken door hun leerlingen, werkt de gemeente toch mee en hoopt dat ouders en/of inwoners meer begrip hebben voor de te nemen stappen.

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden

Cookieinstellingen