Gemeente Ermelo geeft te veel ontvangen OZB terug

Foto: ermelo.nieuws.nl

De gemeente heeft in 2023 meer aan Onroerende Zaakbelasting (OZB) ontvangen dan was geraamd. Dat blijkt uit een berekening van de gemeente. De gemeente geeft de te veel ontvangen OZB terug aan de inwoners.

Dit deelt de gemeente Ermelo mee in een persbericht.

Beloofd
De gemeente heeft een netto meeropbrengst van € 130.000,00 aan OZB. In het hybride-akkoord is beloofd dat de OZB lager zou uitvallen dan voorgaande jaren en dat inwoners minder zouden betalen. Dit blijkt gemiddeld zo te zijn, maar niet het volledig beloofde percentage. In Ermelo blijken de huizenprijzen gemiddeld 15 % te zijn gestegen. Bij het opstellen van de begroting was uitgegaan van 13,5%. Deze hogere stijging leidt tot een hogere opbrengst dan begroot, namelijk € 130.000,00. Deze meeropbrengst komt ten goede aan de inwoners van Ermelo en wordt aan de burger teruggegeven.

Enkele euro’s
Een vermindering van de OZB woningen levert ongeveer enkele euro’s per pand op. Dat laat een handmatige berekening zien. Aangezien een aparte teruggave meer geld kost aan uitvoeringskosten dan dat dit voor de burger oplevert, is besloten de correctie uit te voeren bij de berekening van de tarieven voor volgend jaar.

Begroting
Verder zijn woningen ook in aantal en kwaliteit gestegen. Ook heeft het college geconstateerd dat er over meer objecten belasting (473) is geheven dan vorig jaar. Er is flink aan panden verbouwd. Daardoor is de waarde van panden hierdoor gestegen. De OZB die hierdoor extra is ontvangen, gebruikt de gemeente om de begroting sluitend te houden.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden

Cookieinstellingen