Gemeente Ermelo legt Tomassen Duck-To lasten onder dwangsom op

Foto: archief Grietje-Akke de Haas

De gemeente Ermelo legt het bedrijf Tomassen-Duck To een lasten onder dwangsom op.

Dit bericht de gemeente Ermelo.

Binnen zes maanden
De eendenslachterij aan de Fokko Kortlanglaan 116 in Ermelo moet binnen zes maanden een deel van zijn bedrijfsactiviteiten aanpassen. Binnen twee weken moet het bedrijf de geluidsoverlast beëindigen, zich houden aan de werktijden en het maximum aantal vervoersbewegingen. Hiermee wordt de overlast voor de omwonenden zoveel mogelijk beperkt.

Belangen omwonenden
De gemeente Ermelo voldoet hiermee aan de uitspraak van de rechtbank. Deze uitspraak is gedaan in een beroepsprocedure tegen een intrekking van een last onder dwangsom voor het bedrijf Tomassen Duck-To. De rechtbank besloot op 31 maart 2022 dat de gemeente een nieuw besluit moest nemen. En daarbij naast de bedrijfsbelangen van Tomassen Duck-To ook moet kijken naar de belangen van de omwonenden.

Kritischer kijken
Tomassen is al geruime tijd met de gemeente in overleg over het verkrijgen van een nieuwe vergunning voor de uitbreiding van zijn bedrijf. Dit is een complex traject dat al lang duurt. In de tussentijd ervaren omwonenden al overlast van de uitbreiding. De gemeente wilde in eerste instantie niet handhaven, vanwege dit vergunningentraject. De rechtbank vond dat de gemeente opnieuw een besluit moest nemen. En daarbij kritischer moest kijken naar de belangen van de omwonenden. Dat heeft de gemeente nu gedaan.

Lasten onder dwangsom
Volgens het collegebesluit worden aan Tomassen-Duck to B.V. de volgende lasten onder dwangsom opgelegd:
– het beëindigen en beëindigd houden van het gebruik van de achterzijdevan het perceel Fokko Kortlanglaan 112 voor een pluimveeslachterij, binnen een termijn van zes maanden, bij gebreke waarvan een dwangsom verbeurd wordt van € 50.000,– per week met een maximum van € 250.000,–;
– het beëindigen en beëindigd houden van het gebruik van het perceel Fokko Kortlanglaan 122, voor een pluimveeslachterij, met uitzondering van de op 18 maart 2019 (kenmerk e190013293) vergunde opslaghal, binnen een termijn van zes maanden, bij gebreke waarvan een dwangsom verbeurd wordt van € 50.000,– per week met een maximum van € 250.000,–;
– een houtsingel aan te leggen op het perceel Fokko Kortlanglaan 122, conform het beeldkwaliteitsplan bij het vigerende bestemmingsplan, binnen een termijn van zes maanden, bij gebreke waarvan een dwangsom verbeurd wordt van € 2.000,– per week met een maximum van € 6.000,–;
– de geluidsproductie van de inrichting in overeenstemming te brengen met de vigerende milieuvergunning, binnen een termijn van twee weken, bij gebreke waarvan een dwangsom wordt verbeurd van € 50.000,– per week met een maximum van € 250.000–;
– de werktijden uit de vigerende milieuvergunning na te leven, binnen een termijn van twee weken, bij gebreke waarvan een dwangsom wordt verbeurd van € 5.000,– per week met een maximum van € 25.000,–;
– de verkeersbewegingen uit de vigerende milieuvergunning na te leven, binnen een termijn van twee weken, bij gebreke waarvan een dwangsom wordt verbeurd van € 5.000,– per week met een maximum van € 25.000,–. Reden hiervoor is enerzijds dat concreet zicht op legalisatie ontbreekt en voor de overtredingen m.b.t. de werktijden en verkeersbewegingen het concrete zicht op legalisatie deels ontbreekt. Anderzijds is handhavend optreden de uitkomst van de belangenafweging.

Financiële prikkel
De hoogte van de dwangsommen is bewust gekozen zo valt te lezen in het collegebesluit. Het feit dat Tomassen één van de grootste ondernemingen is van Ermelo, maakt het onder meer noodzakelijk dat deze hoog genoeg zijn om als financiële prikkel te dienen om de overtredingen te beëindigen. Bovendien zou het gaan om de overtredingen waarvoor geen concreet zicht op legalisatie bestaat. Het college meent zo vermeldt het collegebesluit dat gezien de aard en omvang van de overtredingen en de lange voorgeschiedenis, er niet kan worden volstaan met een lichtere maatregel zoals een waarschuwing.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden

Cookieinstellingen