De Klokbeker en de Augustinusschool onder één dak in nieuwbouw

Foto: Gemeente Ermelo

Op 19 april 2022 ondertekenden de gemeente Ermelo en de schoolbesturen VPCO (Schoolbestuur van De Klokbeker) en Vereniging tot het Verstrekken van basisonderwijs op Gereformeerde grondslag te Ermelo (Schoolbestuur van De Augustinusschool) een intentieverklaring voor gezamenlijke nieuwbouw van een Kindcentrum.

Dit bericht de gemeente Ermelo. Op de foto: Eerste rij van links naar rechts: Lourens van Dalfsen en Huib van Driel. Tweede rij van links naar rechts: Ronald de Waard, Hans de Haan, Laurens Klappe en Henk Norder

Eigen identiteit en eigenheid
Daarin bekrachtigen zij de intentie zich in te spannen om nieuwbouw van De Klokbeker en De Augustinusschool te realiseren, aangevuld met peuter- en kinderopvang. In de nieuwbouw worden beide scholen gehuisvest, maar behouden zij hun eigen identiteit en eigenheid.

Scholen toe aan vernieuwing
De afgelopen periode hebben beide schoolbesturen en de gemeente gesprekken gevoerd om een scenario te onderzoeken dat beide scholen onder één dak worden gehuisvest. De huidige schoolgebouwen zijn sterk verouderd en zijn toe aan vernieuwing.

Locatie
Een volgende stap in de uitwerking is het kiezen van een plek voor het Kindcentrum. “We willen niet dat de bouw van het Kindcentrum vertraagt”, aldus demissionair wethouder Klappe. “De wens ligt om dit te realiseren in het plangebied ‘Calluna’. Hierdoor houden we de goede spreiding van onderwijsvoorzieningen over Ermelo.” Voor de keuze van de locatie wordt een Stedenbouwkundig Programma van Eisen gemaakt. Daarna volgt een bestemmingsplanwijziging. Omwonenden en inwoners van Ermelo worden hierbij betrokken.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden

Cookieinstellingen