Stationsstraat 24 in Ermelo kan maar niet de juiste huurder vinden

Foto: gemeente Ermelo

Het pand aan de Stationsstraat 24 in Ermelo kan maar niet de juiste huurder vinden. Ook aan een landelijke pizza-keten die er een afhaalpizza wilde vestigen is onlangs de omgevingsvergunning geweigerd door het college van burgemeester en wethouders. Waarbij het college beseft dat de kans groot is dat het pand nog langere tijd leeg blijft staan.

Meerdere pogingen
Uit de achterliggende stukken blijkt dat vanaf 2013 meerdere ondernemers een poging doen zich op dit adres of dicht in de buurt te vestigen. Dit waren een ijssalon (nummer 22), een afhaalrestaurant (nummer 24) en een afhaalpizzeria aan de Stationsstraat / Horsterweg 1. Een omgevingsvergunning van rechtswege verleend voor horeca (restaurant) en wonen (4 appartementen), waarvoor beroep is ingesteld bij Rechtbank Gelderland, wacht nog op behandeling.

In strijd met bestemmingsplan
Reden voor het college om de omgevingsvergunning te weigeren voor een afhaalpizza is omdat het voornemen in strijd is met bestemmingsplan ‘Kom Ermelo’. “De voorgenomen bedrijfsactiviteiten”, zo valt te lezen, “worden in het aanvraagformulier omschreven als ‘detailhandel’, maar gezien de ingetekende toiletvoorzieningen en baropstelling met stoelen langs de scheidingswand, zijn wij van oordeel dat het hier gaat om ‘horeca’.” Detailhandel is overigens ook niet toegestaan volgens het bestemmingsplan.

Niet voldoende parkeerplaatsen
Bovendien voorziet het voornemen niet in voldoende parkeerplaatsen en biedt ook geen andere oplossing voor parkeren. Daarnaast brengt een afhaalpizzeria veel verkeersbewegingen met zich mee. Wat volgens het college niet wenselijk omdat het van belang is dat de Stationsstraat op de bewuste plek goed doorstroomt voor verkeer van en naar Horst. “Een functie wat zorgt voor nóg meer belasting is vanuit dat oogpunt niet wenselijk.”

Minder fraai
Het college zegt zich ervan bewust te zijn dat door de leegstand het pand dreigt te verloederen en daardoor een minder fraai beeld geeft van de entree van het centrum van Ermelo. Het kan volgens het college niet de reden zijn om dan maar een functie toe te staan die in strijd is met een goede ruimtelijke ordening. “Wel kan overwogen worden om actief in gesprek te gaan met de eigenaar en in beeld te brengen wat de mogelijkheden zijn voor deze locatie.”

STATIONSSTRAAT 23

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden

Cookieinstellingen