College Ermelo stemt in met start van actielijn Nu niet zwanger

Foto: pixaby.com

Het college van burgemeester en wethouders heeft 3 augustus ingestemd met de start van de actielijn Nu niet zwanger. Het college zegt namelijk te staan voor de best mogelijke start van leven en een optimale kans op de toekomst voor ieder kind.

Dit meldt de gemeente Ermelo in een persbericht.

Kansrijke Start
De actielijn maakt onderdeel uit van het al bestaande programma Kansrijke Start en richt zich op de actieve begeleiding van kwetsbare (potentiële) ouders, zodat zij zelf kunnen bepalen wanneer en onder welke omstandigheden zij eraan toe zijn om een kind te willen krijgen. GGD Noord- en Oost-Gelderland neemt in iedere geval de komende twee jaar de uitvoering op zich.

Kansrijke Start past binnen de ambities met betrekking tot preventieve jeugdhulp die zijn vastgesteld in het Uitvoeringsplan Jeugdhulp regio Noord Veluwe 2018-2021, waar ook de gemeente Ermelo zich aan verbonden heeft.

De eerste 1000 dagen
Het programma richt zich op de eerste 1000 dagen van een kind: voor, tijdens en na de geboorte. De eerste1000 dagen van een kind blijken een belangrijke voorspeller van problemen op latere leeftijd. Nu niet zwanger is gericht op de fase voor de zwangerschap en kan problemen op latere leeftijd voorkomen. Bij onbedoelde zwangerschappen bij vrouwen in een kwetsbare situatie ontstaan soms problemen, met in het uiterste geval uithuisplaatsing als gevolg. Door kwetsbare (potentiële) ouders de regie over een eventuele zwangerschap te geven en hen vroegtijdig de juiste ondersteuning te bieden kunnen problemen op latere leeftijd worden voorkomen.

Intensieve samenwerking 
De GGD NOG heeft ervaring met het uitvoeren van het programma. Deze kan daardoor ook de juiste ondersteuning bieden in de verbinding tussen het medische en sociale domein, die erg belangrijk is voor de uitvoering. Door een persoonlijke benadering wordt aan de doelgroep maatwerk geleverd. En de intensieve samenwerking met ketenpartners uit het sociaal-medische netwerk zorgt er voor, dat de (potentiële) ouders in beeld zijn. De uitvoering van het programma begint vanaf 1 oktober 2021 en wordt gestart met een informatiebijeenkomst voor ketenpartners.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden

Cookieinstellingen