Last van geluid jacuzzi: dwangsom voor eigenaar

Foto: pixaby.com

Een bewoner aan de Eendenparkweg in Ermelo had zo veel geluidslast van de jacuzzi van de buren dat hij een handhavingsverzoek indiende bij de gemeente. Een geluidsonderzoek, uitgevoerd door een deskundig adviesbureau, toonde aan dat de geluidsnormen worden overschreden. 

Dwangsom
De bewoners van het buurtperceel hebben inmiddels een last onder dwangsom ‘aan de broek’ van een bedrag van € 1.000,– per week met een maximum van € 10.000,–, als er niet wordt gestopt met de geluidshinder.

hinderlijk brommend geluid
Uit het handhavingsverzoek blijkt dat de pomp van de jacuzzi een hinderlijk brommend geluid maakt. In de nachtelijke uren zorgt het gebrom bovendien ook nog voor slapeloosheid. De indiener van het handhavingsverzoek heeft geprobeerd deze kwestie in goed onderling overleg met de buren op te lossen. Dat is niet gelukt.

Zienswijze?
Aan de geluidsoverlast veroorzakende buren was gelegenheid geboden om een zienswijze in te dienen tegen het handhavingsvoornemen. Van deze mogelijkheid is echter geen gebruik gemaakt.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden