Gemeente Ermelo betaalt voortaan vast bedrag voor opvang van álle huisdieren

Er worden steeds meer aparte huisdieren gehouden.
Foto: Pixaby

Het college van Burgmeester en wethouders heeft een nieuwe overeenkomst gesloten met dierenverzorgingscentrum de Ark in Harderwijk, voor dierennoodhulp en dierenwelzijn. In de oude overeenkomst was alleen voorzien in de opvang van de meest voorkomende huisdieren als honden, katten en konijnen. In de nieuwe overeenkomst die loopt van 2021-2024, horen daar nu ook aparte huisdieren als reptielen en vogels bij.

Facturenstromen
Voor deze niet alledaags gehouden huisdieren werd in de praktijk ook De Ark ingeschakeld. Omdat hiervoor geen afspraken golden betaalde de gemeente per keer voor een dergelijke opvang, of als een dier gewond of dood werd aangetroffen. Ook als er transport nodig was naar andere, gespecialiseerde opvangcentra, werden de kosten hiervoor direct bij de gemeente gedeclareerd. Al deze diverse facturenstromen betekenen echter een administratieve verzwaring voor de organisatie.

Totale ontzorging
Omdat omliggende gemeenten kampten met dezelfde aandachtspunten is door 9 gemeenten, waaronder Ermelo, onderhandeld met dierenverzorgingscentrum De Ark over een totale ontzorging van de wettelijke (en morele) taken voor dierennoodhulp en dierenwelzijn. In de overeenkomst is het resultaat van de onderhandelingen vastgelegd, alsook de financiële vergoeding hiervoor, die voor elke gemeente hetzelfde is.

Dierenambulance
Met deze overeenkomst voldoet de gemeente Ermelo aan haar wettelijke verplichtingen voor dierennoodhulp en dierenwelzijn. Bovendien is dierenverzorgingscentrum De Ark is een professionele opvanglocatie, met contacten met andere, gespecialiseerdere opvanglocaties. Ook de dierenambulance Noord West Veluwe wordt vanuit De Ark aangestuurd. Met de overeenkomst is dierenambulance Noord West Veluwe namelijk de verantwoordelijkheid van De Ark. Kortom, met de overeenkomst hebben de gemeente, burgers en andere instanties die met dieren in nood te maken krijgen voor alle soorten dieren één aanspreekpunt.

Niet voor groot wild
De overeenkomst betreft niet het groot wild zoals wilde zwijnen, reeën en herten. De opvang van gewond, of verwerking van dood groot wild (in beide gevallen meestal door aanrijdingen) is geregeld via het regionale samenwerkingsverband Stichting Groennetwerk. De gemeentelijke faunabeheerders maken hier onderdeel van uit.

€1,15 per inwoner
De kosten voor deze overeenkomst bedragen in 2021 €1,15 (excl. BTW) per inwoner. Dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd. Met een (voorlopig vastgesteld) inwoneraantal in Ermelo van 27.016 zijn de kosten in 2021 voor de overeenkomst €31.068,40. De uitgaven worden gedekt uit de begrotingspost Toezicht en handhaving openbare orde.

Achtergrond
Een gemeente heeft een aantal wettelijke taken voor dierennoodhulp en dierenwelzijn. Het Burgerlijk Wetboek geeft aan dat voor gevonden dieren, met een vermoedelijke eigenaar, de gemeente een opvangplicht heeft voor de eerste 2 weken. Dit betreft zowel dode als levende dieren. Daarnaast is de gemeente als eigenaar van de openbare ruimte ook verantwoordelijk als levende, gewonde of dode dieren voor overlast, gevaarlijke situaties of risico’s voor de volksgezondheid zorgen. Dieren aangetroffen bij huisontruimingen worden ook de verantwoordelijkheid van de gemeente. En voor eenieder, ook de gemeente, geldt de zorgplicht uit de wet Dieren (‘een ieder verleent de nodige zorg’).

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden